Van turf naar gas - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Van turf naar gas

LEMELERVELD – Geen onderscheid meer tussen minder bedeelden en beter gesitueerden wat betreft invoering van aardgas, in voorgaande jaren leefden inwoners van ons dorp  met het gebruik van allerhande brandstof.

Veel schoorstenen gaven rooksignalen van turf en hout of steenkolen maar her en der ook amper uitlaatgassen te zien of te ruiken hier werden dure nootjesvier gestookt.

Menigeen werd bij zomerdag bezocht door turfschippers om bestellingen op te nemen zoals, aanmaakturf, harde turf, zachte turf, het bruine goud uit de veengebieden. Dan waren er de kolen brandstof handelaren die zich niet onbetuigd lieten, zelf moesten ze hun handel halen bij een station in Raalte of Ommen waar een goederenwagon gelost moest worden. Sint Nicolaas en zijn knecht zo werd de kinderziel ingeprent bleven heel lang op het dak bij enkelingen om te genieten van de nootjesvier kolenlucht uit de schoorsteen, bij de meesten  wilde hij amper aan de gepoetste bel trekken om een doos met een paar zelfgebreide sokken of handschoenen op de stoep neer te zetten. Maar toch  eenvoud en gezelligheid opgegaan in dichte mist van historie.

Het dorp ontkomt niet aan op te gaan in de vaart der volkeren, onder druk van gemeentelijke overheden komt – n.v. Gazo – met een voorlichtingscampagne, Aardgas……ook voor u, in het jaar 1968. Veel ouderen  vonden dit een vingerwijzing naar het einde der tijden en duivels bedenksel, de mensheid zou gestraft worden om Gods schepping dit geweld aan te doen. Na veel overredingskracht vooral van gemeentelijke overheid ging men overstag, toch bleef een enkeling het oude vertrouwde fornuis trouw om de asbult achter het huis in stand te houden. Bij winterdag werd deze aangesproken als gladheidsbestrijding, in die dagen was zout “betuun “ en grote zonde om het zomaar voor je uit te strooien. Het roet uit de schoorsteen werd aangewend als bestrijdingsmiddel voor de groentetuin bij het telen van koolplanten, eerst in de gemaakte geul een laag roet tegen knolvoet en schadelijke wormen alvorens planten gezet werden.

Geen gezellig snorren van de kachel tijdens strenge winters, niet meer zingen onder de schoorsteen – zie ginds komt de stoomboot  – of het allemaal echt waar was….och wat doet het er toe, nostalgie in optima forma!!!

Gemeentebesturen van Dalfsen en Ommen even als het Plaatselijk Belang praten zich de naad uit de broek om inwoners te bewegen mee te gaan in de vaart der volkeren.  Moderne voorzieningen voor velen een zegen voor anderen ondergang van hun bedrijf zoals vele brandstofhandelaren, turfschippers en de handel in haarden en kachels moest overschakelen naar een totale andere verwarming waar men geen [ kaas van had gegeten ]. Het laten ombouwen van BUTA gastoestellen wekte de nodige wrevel bij de burgerij, eveneens bleef men zitten met de nodige voorraden turf, eierkolen, antraciet en briketten enz. OP wie kon de schade verhaald worden vanwege uit de tijd zijnde prachtige haarden en kachels  Geen turfschippers meer in het kanaal die de rollepalen passeerden richting Kerkenhoek al of niet getrokken door scheepsjagers of menskracht. Dit alles resulteerde verzet, wantrouwen en achterdocht bij veel inwoners, waarop  G A Z O te Zwolle besloot een afwachtende houding aan te nemen.

Kennisgeving het O D C  05-12-1968

Nog geen aardgas voor Lemelerveld.

Aansluiting van dorp Lemelerveld op het aardgasnet voorlopig opgeschorst. Het aansluitingspercentage is onvoldoende. Een en ander werd ons desgevraagd medegedeeld door de heer J.T.v.d.Linde chef afd. voorlichting van de GAZO te Zwolle. De afgelopen maanden is getracht om dorp Lemelerveld ook aan te sluiten op het aardgasnet om een  buis aan te leggen vanaf Heino. Voorwaarde was dat tenminste 85% op aardgas zou overschakelen.

Ingezonden  door Henk Huisman Historisch Lemelerveld

Artikel delen:
Foto's 4
Van turf naar gas - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Van turf naar gas
Van turf naar gas - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto