Lelystad Airport nieuws

DALFSEN – Reactie op interview met directeur LVNL en Voortgang contra-expertise MER Lelystad Airport door bewonersdelegatie. Het vandaag in NRC Handelsblad verschenen artikel “Routes Lelystad liggen op schema” (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/23/routes-lelystad-liggen-op-schema-a1589517) bevestigt onze grote zorgen. 

 

De heer Van Dorst, directeur van LVNL, garandeert niet dat na een herindeling van het luchtruim de aan- en uitvlieg- en aansluitroutes naar Lelystad hoger liggen dan die waarmee is gewerkt in het MER Lelystad Airport. Hiermee maakt de heer Van Dorst onomwonden duidelijk dat laag vliegen in Nederland wat LVNL betreft de norm mag worden,

 

HoogOverijssel is geschrokken van deze boodschap, die een ongunstig toekomstperspectief schetst voor grote delen van Oost-Nederland.

 

Tegelijkertijd werkt de minister nog aan de actualisatie van het Milieueffectrapport (MER) Lelystad Airport. Parallel beoordeelt een bewonersdelegatie, op verzoek van de minister en ondersteund door dBVision, deze Actualisatie van de MER (de zogenaamde contra-expertise). Een zware verantwoordelijkheid rust hierbij op de schouders van de bewonersdelegatie, waarin ook leden van HoogOverijssel zitting hebben.

 

Aanstaande donderdag (morgen) vindt het Algemeen Overleg Luchtvaart in de Tweede Kamer plaats. De bewonersdelegatie is met de minister overeengekomen dat, tijdens de lopende actualisatie van het MER en de parallel hieraan lopende contra-expertise, geen tussenresultaten worden gecommuniceerd. HoogOverijssel gaat er van uit dat de minister deze afspraak respecteert.

 

 

Namens HoogOverijssel,

 

 

Jan Rooijakkers, 06-2187 58 15

Gea Verweij, 06 – 2003 15 03

 

Artikel delen: