Wijthmen

WIJTHMEN – ZWOLLE – Het dorp Wijthmen samen met de buurtschappen Herfte en Zalné ligt in een rustieke agrarische omgeving langs de N35. Wijthmen e.o. hoorde in de jaren zestig tot de gemeente Zwollerkerspel. Sinds Wijthmen e.o. onder de gemeente Zwolle valt, zijn er woningen bijgebouwd, maar Wijthmen e.o. is nog steeds meer dorp dan een stadswijk.

 

Tussen de groene landerijen vind je nog prachtige landhuizen zoals Huize Boschwijk en Huize Soeslo, waar je kunt zien hoe de rijke herenboeren vroeger leefden.

Je kunt in Wijthmen e.o. niet alleen fijn rondwandelen, je kunt er ook heerlijk zwemmen in de Wijthmenerplas.

Wat is de karakteristieke eigenheid en identiteit van Wijthmen, Herfte en Zalné? Hoe kan dat behouden blijven met alle veranderingen die gaan komen? Deze vragen hebben centraal gestaan bij het opstellen van het Dorpsplan Wijthmen in 2010.
Het plan is tot stand gekomen samen met de inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalné. Ook de uitvoering gebeurt ook in overleg met de bewoners.

Het Dorpsplan Wijthmen is een ontwikkelplan voor de toekomst van Wijthmen, Herfte en Zalné waarin woningbouw, voorzieningen en de aanpassing van de provinciale weg N35 een plaats krijgen. Uitbreiding van het dorp en de buurtschappen gebeurt met behoud van de identiteit en naar de behoeften van de wijkbewoners.

Enquête onder wijkbewoners Wijthmen, Herfte en Zalné

Op het Wijkplatform Wijthmen van 29 november 2017 is gesproken over de besteding van de afkoopsom die de gemeente Zwolle krijgt van het Rijk en de Provincie voor de oude Heinoseweg/N35. Wijkbewoners van Wijthmen, Herfte en Zalné ontvangen een brief om via een enquête hun mening te geven.

De afkoopsom bedraagt € 3 miljoen. Een deel daarvan, € 1,5 miljoen, is bestemd voor beheer en onderhoud. De andere helft is in beschikbaar voor de herinrichting van de bestaande (oude) Heinoseweg inclusief het kruispunt met de Kroesenallee.

Dit ligt echter niet vast. De vraag die de gemeente aan de wijkbewoners stelt is,  hoe deze middelen zo slim mogelijke benut kunnen worden  voor de leefbaarheid van Wijthmen e.o.

De uiteindelijke beslissing voor de besteding van dit bedrag ligt bij de gemeenteraad van Zwolle. Voor de gemeenteraad zijn meningen vanuit Wijthmen, Zalné en Herfte over de wijze van besteding ook van belang.

Brief enquete Wijthmen.pdf

bron gemeente Zwolle

 

Artikel delen: