Feestterrein in de Kerkenhoek - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Feestterrein in de Kerkenhoek

LEMELERVELD – Aan de Heinoseweg, nu Weerdhuisweg het feestterrein van het dorp,  op het perceel grond  tegenover kruidenierswinkel van Wagemans diende in de  jaren na de oorlog als locatie voor diverse evenementen. Het jaarlijks concour –hippique met diverse attracties om het toegestroomde publiek vermaak te bieden vooral tijdens oranje feesten de eerste jaren na de oorlog.                                                                                                                                                                                Eindelijk  onze nationale driekleur aan  een hoge mast bij de  toegang van het  feestterrein en de vaderlandse hymne weer tot  in het hart van het dorp en  de lage landen daar buiten te horen.                      Schoolkinderen uitgedost met oranje sjerpen en dito strikken in optocht naar het feest om zich uit  te  leven in het koekhappen, zaklopen, behendigheid wedstrijden en wat niet al.                                                                                           Vaderlandse  liederen schalden uit de  installatie verzorgt door  de firma  Geissler  om de uitgelaten menigte te ondersteunen bij hun activiteiten.                                                                       Om dit feest form en inhoud  te  geven werd een oranje commissie benoemd, nee geen prominenten uit de bevolking of vooraanstaanden mochten die er al zijn. Mensen die met gevaar voor eigen leven zich verdienstelijk maakten werd dit alles et tomeloze inzet op de rails gezet.                 

 De eerste oranje commissie na 1945; v.l.n.r. Krijn Hoogenboom,H.J.Kremer, Dirk Kelder, Tinus Vlietstra, jan Henning, achter; Frits Boshuizen, Jan Ellenbroek en J.Zandman .- zie foto.                                                                   

 

                    2  Feestterrein in de Kerkenhoek

Maar niet alleen  volksfeesten werden georgani- seerd, ook paardenliefhebbers konden ieder jaar hun hart ophalen. Draf en rensport, ringsteken, paardenkeuring, tevens schoolfeesten, ook hier het begin en eindpunt van optochten.                                                                                                             Het Deventerpunt waar schippers een ligplaats kozen tijdens de weekenden of wachtend om gelost te worden bij diverse bedrijven in het dorp.    De plaats ook van fruit en kersen verkoop door fruittelers uit de IJsselstreek, jaren nadien                                                                            werd er bouwterrein opgehoogd ten behoeve-                 van  woningbouw  voor de  Nijverheidstraat, Klooster en Industriestraat. Op dit opgespoten                                              perceel grond verschenen duizenden voor ons onbekende plantjes die hun hoofd boven het  zand uit staken. Vraag bij kwekerij Derk Dikken  aan de Nieuwstraat wat er zich toch aan wonderen voor onze ogen voltrok hier op dit opgespoten toekomstig bouwterrein. Kersenboompjes in wording het laconieke antwoord. Na al die lange jaren in de kanaalbodem als pitten gelegen te hebben waren tot leven gewekt. Een bewijs dat er meer is tussen Hemel en aarde dan wij kunnen bevroeden.  Niet alleen een ontmoetingsplaats voor de schippers op dit zo bekende Deventerpunt maar vooral ook de plaats van het  paasvuur.                                                                                   Een  ultiem gebeuren  om het huishoudelijk afval in vlammen op  te zien gaan, en de jeugd te zien slepen met al wat maar brandbaar was. Foto feestterrein, op de achtergrond het zo bekende gebouw, later de “Welkoop”

 

Versleten auto banden, asfalt oude kokosmatten die bewaard werden voor dit evenement, wat ook maar dikke vette rook wilde produceerde welkom.  Jong en oud dansten als in een geheimzinnig ritueel  rond het  enorme paasvuur, op deze plek, waar het leek dat aan de  goden werd geofferd, Nu staan er riante  bungalows, een villawijk met anti inkijk accesoires. Het nabij gelegen verzorgingshuis het Anker straalt niet uit hoe de bewoners  eertijds    hand in hand  om het vreugdevuur dansten. Een impressie van dit jaarlijks gebeuren bericht de Oprechte Dalfser Courant van 22-04-1949.

Paasvuren.- Traditiegetrouw was er ook weer dit jaar een groot Paasvuur op het “Deventerpunt “. De jongens uit onze plaats zagen hun moeite wel beloond want het was wel een grote berg. Op Paasmaandag 8uur werd het vuur aangestoken er was een enorme belangstelling. Ook in de wijde omgeving waren veel Paasvuren te zien. Enkele impressies                      die de feestelijkheden weergeven op  het feestterrein plm. 1970- 1980  waar nu het “Anker” te vinden is, geheel rechts de RK Kerk. In de Oprechte Dalfser Courant d.d. 29-06-1945                                                                                                                                                                                                                                  

Over de te houden sportdag vernemen wij, dat deze vermoedelijk zal worden gehouden in het midden van Augustus. Gymnastiekverenigingen uit Ommen en Dalfsen zullen demonstraties geven, enige muziekkorpsen zullen het geheel opluisteren.

                            

 

Op de burelen van  de gemeenten, provincie en banken werden echter plannen gesmeed om dit feestgedruis te laten voor wat het was.  Aan kussengevecht, touwtrekken, autovoetbal e.d. kwam een eind daar dit terrein een andere bestemming toebedeeld kreeg. Voor onze ouder                                            wordende generatie bleek ook toen passende woonruimte nijpend te zijn, men wilde zo mogelijk de levensavond in   eigen vertrouwde  omgeving doorbrengen. Vandaar een plan                gesmeed, een groot complex  te bouwen voor onze senioren die  hun levensavond  in eigen dorp wilden door brengen. In regionale  en plaatselijke pers verschenen lovende berichten over ons dorp. Na ruim vijf jaar is het dan eindelijk zo ver: Lemelerveld heeft een eigen woonzorgcentrum. De Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van de ouderen in het dorp. Omdat er in Lemelerveld geen verzorgingshuis is en de ouderen bij zorgbehoefte genoodzaakt zijn om uit hun vertrouwde omgeving te vertrekken starte de SWOL in April 1993 een woonwensenonderzoek onder alle 55 plussers in Lemelerveld. Op 20 September 1993 werd het rapport van dit onderzoek “Toekomst voor Ouderen” in het dorp Lemelerveld officieel aangeboden aan gedeputeerde J.Dijkstra van de provincie Overijssel. Eén van de conclusies van dit rapport was, dat een complex voor ouderen met een zorgsteunpunt een goede zaak zou zijn.

 

Op woensdag 1 April a.s. zal er ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur in woonzorgcentrum “het Anker” een Open Huis gehouden worden vvo de Lemelerveldse bevolking. Iedereen kan dan onder het genot van een hapje en een drankje het gehele complex komen bekijken, de Muziek vereniging zal een optreden verzorgen.                                                             

                                                                                                    Na ruim vijf jaar is het dan eindelijk zover: Lemelerveld heeft een eigen woonzorgcentrum.     De stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van de ouderen in  Lemelerveld en  naaste omgeving.       Omdat er in Lemelerveld geen verzorgingshuis is en de ouderen bij zorgbehoefte genoodzaakt zijn om uit hun vertrouwde omgeving te vertrekken, starte de SWOL in April 1993 een woonwensen- onderzoek onder alle 55-plussers in Lemelerveld.   Op 20 September 1993 werd het rapport van dit onderzoek “Toekomst voor Ouderen”in het dorp Lemelerveld officieel  aangeboden aan gedepu-     teerde J.Dijkstra van de provincie Overijssel.           Eén van de conclusies van dit rapport was, dat een complex voor ouderen met een zorgsteun-punt een goede zaak zou zijn voor Lemelerveld. Op woensdag 1 April a.s. zal er ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur in woonzorgcentrum”het Anker” een Open Huis gehouden worden voor  de Lemelerveldse bevolking.  Iedereen kan onder het genotvan een hapje en een drankje het gehele complex komen bekijken tevens zal de Muziekvereniging een oppptreden verzorgen.

 

Verhalen van u en ons, van feest naar verzorging.                                                                                            

 

             i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld                            

                         10 Augustus 2016.

                         H.Huisman

 

Foto's 4
Feestterrein in de Kerkenhoek - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Feestterrein in de Kerkenhoek - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Feestterrein in de Kerkenhoek - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: