Brief aan raadsleden over uitbreidingsgebieden

Brief aan raadsleden over uitbreidingsgebieden

DALFSEN – Ingezonden bericht: Maandag 12 februari sprak de raadscommissie Dalfsen over mogelijke uitbreidingsgebieden voor woningbouw bij het dorp Dalfsen. Dit vanwege het voorstel van B&W tot aanwijzing van zogenaamde WVG (Wet voorkeursrecht gemeenten) gebieden.

Bij bespreking van dit voorstel is gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Op de bespreking in de raadscommissie reageert de inspreker nu met een schriftelijke reactie naar de raadsleden, zoals gevoegd bij dit bericht van Dalfsennet.

De inspreker zegt ondermeer het volgende:
– de raad is terecht verrast door het WVG voorstel van B&W want in de gemeentelijke nota Grondbeleid werd niet gerekend op de aanwijzing van WVG gebieden;
– Oosterdalfsen II is na Oosterdalfsen I ( de huidige woonuitbreiding) de reeds aangewezen wooningbouwlocatie; beperk de toepassing van de WVG tot dat gebied;
– de wethouder wil in november 2018 een nota naar de raad sturen over de benodigde omvang van toekomstige woningbouw en de gebieden die daarvoor nodig zijn; inspreker dringt er op aan ook het gebied tussen Vossersteeg, Leemculeweg, Engellandweg en Koesteeg daar bij te betrekken gelet op ruimtelijke voordelen daar;
– bouwen in bosgebieden mag niet van de provincie, daarom is het aanwijzen van bos als WVG-gebied door B&W niet juist.

Artikel delen:
Foto's 4
Brief aan raadsleden over uitbreidingsgebieden
Brief aan raadsleden over uitbreidingsgebieden
Brief aan raadsleden over uitbreidingsgebieden