Veel gesteggel over voorkeursrechten Dalfsen - Foto: Wim
Foto: Wim

Veel gesteggel over voorkeursrechten Dalfsen

DALFSEN – Gisteravond is er veel gesteggeld over de grondaankooprechten die de gemeente Dalfsen ging bespreken in de raadscommissie. Het voorstel aan de raad is; Kennis te nemen van het collegebesluit, inhoudende een besluit tot voorlopige aanwijzing van voorkeursrechten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

De percelen zoals gelegen aan de Oosterdalfsersteeg, Hofmanssteeg, Welsummerweg, Leemculeweg, Ruitenborghweg, Ankummer Es en Vossersteeg te Dalfsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit. Dit met uitzondering van de grondplannummers 29 tot en met 40 genoemd in de perceelslijst Oost. Deze aanwijzing is echter langer dan twee jaar geleden.

In het plandeel Oosterdalfsen is inmiddels een groot deel van de woningbouwkavels verkocht. De tweede fase van dit plan wordt in het voorjaar van 2018 bouwrijp gemaakt, waarna de eerste uitgifte ook in 2018 gestart kan worden. Het is de verwachting dat in loop van 2020 alle kavels definitief zijn uitgegeven. Dit is eerder dan gepland. Inmiddels zijn de marktomstandigheden aanzienlijk verbeterd en willen we van dit instrument gebruik maken.

 

De gemeente wil de plannen graag op korte termijn op de haalbaarheid laten toetsen maar is, zolang zij geen eigenaar is van de grond, afhankelijk van de medewerking van de eigenaar. Maar zowel een aanwonende en de raadsleden konden het niet snel eens worden over deze plannen. De heer G. van Weerd maakte gebruik van het inspreekrecht en vroeg zich af waarom een structuurvisie ter zijde is gelegd en nu toch plannen maken voor uitbreiding Dalfsen west. Waarom niet verder in Oosterdalfsen. Waarom niet eerst een structuurvisie herzien en met een burgerparticipatie. Hij noemde de strategische grondaankopen een vreemde zaak en noemde het een sterke afwijking van het oorspronkelijk gemeentelijk beleid. De enorme ontwikkelingen van Dalfsen baart hem zorgen.

 

Maar ook de raadsleden kwamen uitgebreid aan het woord. Jan Rooijakkers van D66 vond de enorme groei die Dalfsen de laatste jaren meemaakte buiten alle proporties en vond dat Dalfsen veel zuiniger moest zijn op de natuur in het buitengebied. Onbegrijpelijk dat de provincie 1000 woningen toestaat in 10 jaar, die zijn we niet nodig voor de eigen bevolking, dat zou 100 woningen per jaar betekenen, terwijl voor uitbreiding maar ruimte voor 17 gezinnen per jaar nodig is. De grond in Dalfsen is te goedkoop en trekt daardoor meer mensen aan, waarom de bouwvolume niet naar de andere kernen. Hij noemde de uitbreiding van Dalfsen ongecontroleerd en zal zeker niet instemmen.

 

Maar vele partijen waren het totaal niet met hem eens en vonden dat Dalfsen in elk geval aan eigen inwoners de mogelijkheid moet geven te kunnen bouwen of te kunnen huren.. Ook in Dalfsen komen er steeds meer eenpersoons huishoudens en daar moet je rekening me houden. Het CDA is van mening dat nieuwkomers en jonge gezinnen een woonplek moeten kunnen vinden in Dalfsen. Maar Dalfsen groeit als kool, waardoor prijzen zullen stijgen, wordt het voor jongeren straks niet onbetaalbaar.

 

Leander Broere van de PVDA vroeg waarom afwijken van onze structuurvisie en waarom willen we nu ineens in west bouwen. Theo Logtenberg van het CDA vroeg zich af waarom kiezen we voor een voorkeursrecht, terwijl er voldoende tijd is voor een nieuwe structuurvisie. Ook Luco Nijkamp van de ChristenUnie vraagt waarom moet de gemeente op 70 ha een voorkeursrecht leggen en waarom gaan we niet in noordelijke richting. Evert Jan Hof van Gemeente Belangen vond  dat het voorkeursrecht totaal niet ligt in de lijn van onze visie en waarom nu.

Wethouder Ruud van Leeuwen had er een hele klus aan alle vragen te beantwoorden en voorzitter Herman Kleine Koerkamp, moest regelmatig ingrijpen om de vergadering rustig te laten verlopen en zelfs op het eind de discussies afsluiten omdat het een en al herhalingen werden.

De wethouder gaf aan van het voorkeursrecht gebruik te willen maken omdat Dalfsen eerder geconfronteerd is met grondspeculanten en toen de gemeente net voor waren. Ook nu waren er signalen binnengekomen dat er weer kapers op de kust waren die gronden wilden werven. Dalfsen wil daar niet van afhankelijk zijn en wij steven een strategisch beleid na. Wij willen een woningaanbod kunnen bieden van 50/50 in de sociale huur en de vrije sector. In het eerste deel Oosterdalfsen is alle grond uitgegeven, in het volgende deel is het over een paar jaar ook zover.  Een structuurvisie in zowel oostelijke als westelijke richting geeft de raad dan mogelijkheden te kiezen voor de richting waarop we gaan bouwen, of in beide richtingen.

Niet elke grond zullen we nodig hebben, dat er emoties zijn in die gebieden is begrijpelijk, maar we moeten speculanten voor zijn, daarom konden we vooraf niets naar buiten brengen. Richting noord is niet wenselijk in verband met regelgeving N340, geluid en fijnstof risico. Wel kon de wethouder de raad gerust stellen nog eind dit jaar met voorstellen te komen over een op te stellen structuurvisie voor de beide gebieden. Hij kon niet alle raadsleden overtuigen van de noodzaak , maar toch waren de meeste partijen wel blij met de actieve grondpolitiek die de gemeente heeft ingezet. Volgende week hoopt de raad het besluit te kunnen nemen om hiermee verder te gaan.

 

WvdV

 

Artikel delen:
Foto 1