Appartementengebouw Pniël locatie moet gasloos - Foto: Wim
Foto: Wim

Appartementengebouw Pniël locatie moet gasloos

DALFSEN – De raadscommisie heeft zich gisteravond gebogen oven de problematiek die is ontstaan bij de plannen van de Vechthorst om toch gasaansluitingen te realiseren in de nieuwbouw op de locatie Pniél. Het college kwam echter met onderstaand voorstel om Vechthorst de bouw te laten realiseren.

 

Woonstichting VechtHorst uit Dalfsen wil 21 appartementen gaan realiseren op de voormalige Pniël locatie aan de Ruitenborghstraat / Bloemendalstraat in Dalfsen. Het gaat om appartementen die geschikt zijn voor het geven van thuiszorg. De woonstichting gaat het appartementengebouw verhuren aan Stichting Rosengaerde van het naastgelegen verzorgingscentrum Rosengaerde.

 

Deze verhuurt de appartementen door aan de toekomstige bewoners. Op basis van de notitie inbreidingslocaties is een stedenbouwkundige visie gemaakt voor de invulling van het perceel. In afwijking van ons voorstel heeft u besloten ons te verzoeken te komen tot een nadere uitwerking van de stedenbouwkundige invulling, waarbij het participatieproces goed is uitgevoerd en vastgelegd, inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden van gasloos bouwen en kleinere (bouwkundige) aanpassingen worden meegenomen.

Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met de omwonenden die hebben aangegeven bij de woonstichting en de gemeente dat ze bezwaren hebben tegen de geplande invulling van het betreffende perceel. In eerste instantie heeft woonstichting VechtHorst deze gesprekken alleen gevoerd met deze omwonenden. Op 19 december 2017 en 10 januari 2018 was een vertegenwoordiging van de gemeente ook aanwezig bij deze gesprekken. Hieruit blijkt, dat deze omwonenden het gebouw nog steeds te hoog en te massief vinden. Er zijn echter aanvullende afspraken gemaakt met deze omwonenden om tegemoet te komen aan andere bezwaren en/of wensen. Het gaat om wijzigingen aan het gebouw zelf, de plek op de kavel, de vervanging van de erfscheidingen en aanvullend groen. Verder blijft er verschil van inzicht tussen woonstichting VechtHorst en de eigenaar/bewoner van de woning Schoolstraat 8 wat betreft uitzicht vanuit de appartementen.

Gasloos bouwen is onderzocht, maar is financieel niet haalbaar, volgens Vechthorst zou de meerkosten € 363.000 moeten bedragen.

De familie Brinksma, wonende direct naast de nieuwbouwplannen was van mening dat de bouwhoogte niet conform het bestemmingsplan is en dus niet past op deze locatie. Onbegrijpelijk dat de gemeente afwijkt van de eis gasloos bouwen. Er hebben zich twee gesprekken plaatsgevonden met Vechthorst, maar het heeft ons verbaasd dat er geen ruimte in zat en dat het gebouw niet wordt aangepast, zeker wat betreft de bouwhoogte.

Ook hier is veel over gesproken door de verschillende partijen. Het bestemmingsplan moet worden bijgesteld tot de gevraagde hoogt van 12.15 m. Het grootste probleem vormde het niet gasloos bouwen door Vechthorst. De heer Jutten van Gemeente Belangen vroeg waarom kan gasloos bouwen zomaar worden aangepast. Dit is niet op de toekomst gericht en is van mening dat we hier niet mee moeten wachten. Ook de heer Kouwen van her CDA vond dat gasloos bouwen een hoge prioriteit moet hebben.

Wethouder Schuurman  gaf aan dat Vechthorst duidelijke stappenheft gezet,maar niet alle wensen van bewoners kunnen worden ingevuld. Hij noemde het gasloos bouwen in verband met de hoge kosten financieel niet haalbaar.

De heer Nijburg van ChristenUnie vond de locatie erg geschikt, overleg met omwonenden had beter gekund. Gasloos was altijd waar het college zelf voor stond. Ook de andere partijen vonden het onaanvaardbaar dat van het gasloos zou worden afgestapt, zeker omdat Vechthorst voor de komende jaren heel veel geld gaat uittrekken om oudere huurwoningen gasloos te maken. Wij vragen van Vechthorst een andere oplossing. Ook Vechthorst zal op termijn alle woningen gasloos moeten maken, waarom nu eerst investeren in een gasaansluiting en over een aantal jaren weer kosten maken om het gasloos te maken.

 

Voor Wethouder Schuurman blijft er niets anders over dan opnieuw met de Vechthorst in gesprek te gaan en dat kon snel want de directeur had meegeluisterd vanaf de tribune. De heer Schuurman maakte van die gelegenheid gebruik tijdens het behandelen van de volgende onderwerpen. Na een uur kwam hij weer terug en verzocht de partijen om donderdagavond even bij elkaar te komen om de problematiek te bespreken. Mogelijk komt er dan in de raadsvergadering van volgende week een besluit.

Wordt het wel of niet gasloos, als het aan de partijen ligt zal het gasloos moeten worden.

 

WvdV.

Artikel delen:
Foto 1