Beleidskader Peuteropvang

DALFSEN – Beleidskader Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2018-2021. De toekomst van de voorschoolse voorzieningen staat momenteel hoog op de landelijke agenda. Per 1 januari 2018 wil het rijk de wet- en regelgeving en financiering van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zoveel mogelijk op één lijn trekken.

 

Op 1 januari 2018 wordt de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ingevoerd. Om in de gemeente Dalfsen te voldoen aan deze wetswijzigingen zijn er nieuwe subsidieregels voor voorschoolse voorzieningen opgesteld. Deze regels zijn door uw college op 18 juli 2017 vastgesteld. Door het invoeren van deze beleidsregels is het noodzakelijk om het huidige beleidskader ten aanzien van voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie te herijken. Voorliggend beleidskader geeft hier uitvoering aan. De gemeente Dalfsen heeft de ambitie dat iedere peuter een goede voorschoolse voorziening moet kunnen bezoeken.

 

Raadslid Janine Schiphorst van het CDA merkte op, wij missen de rol van de ouders in de plannen en wat als de ouders de financiële consequenties niet kunnen dragen. Rietje Lassche van de ChristenUnie vroeg, waarom alle peuters van twee jaar en  de eigen verantwoording van de ouders. Ingrid Kappert van Gemeente Belangen gaf aan dat er nu in Dalfsen 3 VVE kinderopvanglocaties zijn die aan de voorwaarden voldoen, maar waarom de gastouderopvang er niet bij betrekken.

 

Wethouder Jan uitslag  kon nog geen duidelijkheid geven over de besluitvorming vanuit Den Haag. Niet alle kinderen van 2 ½ jaar en ouder moeten verplicht naar een voorschool, maar ik pleit er wel voor. Het is een goede ontwikkeling voor het kind en signalen komen eerder naar boven als er iets niet goed gaat. Op dit moment gaan 50% van de kinderen naar de opvang, maar we willen dit percentage veel verder opvoeren, alle kinderen gelijk. Voor wie het niet kan betalen zijn er oplossingen en zelfs is maatwerk mogelijk, dit mag geen belemmering zijn. Het gaat om 3 dagdelen per week.

De partijen vinden het een prima voorstel, maar laat vooral het kind spelen en zich zelf ontwikkeling. Vergeet hierbij niet de eigen verantwoording van de ouders. Kind moet kind blijven, ouders er veel meer bij betrekken. Voorkom een administratieve rompslomp.

Het zal als hamerstuk naar de raad gaan.

 

WvdV

Artikel delen: