Krediet strategische grondaankopen

DALFSEN – Het krediet voor strategische grondaankopen door ons college is door uw raad vastgesteld op € 1.000.000,– per jaar. In januari zijn er enkele grondaankopen gepasseerd waardoor de grens van 1 miljoen euro al bijna bereikt is. Argumenten: 1.1 Het budget voor strategische grondaankopen is noodzakelijk zodat ons college slagvaardig kan optreden.

 

In de maand januari zijn drie transacties gepasseerd waarbij krediet is gebruikt van in totaal ca. € 900.000,–. We verwachten dat in 2018 er meer krediet noodzakelijk is om strategische grond / opstallen te kunnen aankopen. Om te voorkomen dat het college dit jaar niet slagvaardig kan opereren vragen we de raad voor dit jaar het krediet te verhogen naar € 2.000.000,–

 

Algemeen kon de raad akkoord gaan met het eenmalig verhogen van het krediet om niet dit jaar in de knel te komen. Het heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting omdat het in de balans wordt verwerkt. Wethouder van Leeuwen kon niet ingaan op de vraag welke aankopen er op de planning staan omdat dit de onderhandeling zou kunnen schaden.

 

WvdV

Artikel delen: