Vindplaats 4000 jaar oude bronzen bijl - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Vindplaats 4000 jaar oude bronzen bijl

DALFSEN – De werkgroep Archeologie vraagt aandacht voor bijzondere vondsten en meldt de vindplaats van een 4000 jaar oude bronzen bijl in Dalfsen

Tijdens werkzaamheden op het land heeft Gerrit Jan Westerkamp aan de Blauwedijk voor 1996 een bronzen kokerbijl gevonden. De bijzondere bijl is gemaakt in de Bronstijd en dus al zo’n vierduizend jaar oud.

Aan de Marswetering was het voor bewoners in de Bronstijd (2.000 v. Chr.) op de hoger gelegen plekken aantrekkelijk om te wonen. De gevonden kokerbijl is na het overlijden van Gerrit Jan Westerkamp in het bezit gekomen van zijn dochter, Dinie Terwijlen-Westerkamp. Zij meldde de vondst aan Jan Veldhuis om de bijl te laten registreren bij het Archeologisch depot in Deventer.

Deze vondst is een aanleiding voor werkgroep Archeologie van de Historische Kring Dalfsen om aandacht te vragen voor bijzondere vondsten. Bij het slopen, verbouwen en nieuwbouw toetst de gemeente Dalfsen voor het afgeven van een omgevingsvergunning het archeologisch beleidsplan. Mocht er geen reden zijn voor nader onderzoek dan is dit geen belemmering om een vergunning af te geven en als er wel een reden is, wordt dit gemeld bij de aanvrager.

Het is mogelijk dat er tijdens bouwwerkzaamheden bijzondere vondsten worden ontdekt. Eigenaren van het perceel en bouwwerken vinden dit vaak lastig, want in sommige gevallen wordt het niet herkend of niet gemeld. Ook is het begrijpelijk dat een eigenaar geen stagnatie van de werkzaamheden wil en niet met eventuele extra kosten opgezadeld wil worden. De werkgroep Archeologie van de Historische Kring Dalfsen is echter bijzonder geïnteresseerd in deze vondsten.

Het doel van de werkgroep is het registreren van deze vondsten wat inhoudt dat ze worden gefotografeerd en de exacte locatie van de vindplaats wordt geregistreerd. Dit veroorzaakt dus geen stagnatie of gaat niet gepaard met extra kosten want na het vastleggen kan het bouwproces worden vervolgd. De vondsten blijven in principe eigendom van de eigenaar.

De leden van de werkgroep Archeologie wil iedereen die voorwerpen vindt verzoeken dit te melden bij archeologie@historischekringdalfsen.nl. Daarnaast heeft de werkgroep belangstelling om tijdens bodemwerkzaamheden eventueel zelf onderzoek uit te voeren. Dit gaat natuurlijk alleen in overleg en met toestemming van de eigenaar.

Foto's 2
Vindplaats 4000 jaar oude bronzen bijl - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Artikel delen: