Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA”

DALFSEN – Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” DALFSEN helpt. Al zo’n 30 jaar bestaat de stichting, en in al die jaren hebben we veel goederen gekregen zowel vanuit Dalfsen; Lemelerveld; Hoonhorst en Oudleusen, maar ook van ver daarbuiten. Alles werd nagekeken en gesorteerd door vrijwilligers. Vele uren hebben ze doorgebracht in de kelder van het oude gemeentehuis, in de “Cichorei” en de laatste jaren in de witte container, naast Noggus&Noggus.

Vanuit deze locaties werden de goederen door ons zelf getransporteerd naar Polen; Hongarije; Roemenië. Ook zijn we met een Humanitaire organisatie uit onze partner gemeente Hörstel (Dld.) naar Litouwen geweest. Met een andere humanitaire organisatie zijn we naar Albanië geweest.
Voor deze transporten beschikte de organisatie over een eigen vervoermiddel, een afgedankte en door ons opgeknapte lijnbus van VAD. Ook hebben we vaak de medewerking gehad van verschillende ondernemers uit zowel Dalfsen als daarbuiten.
Jarenlang hebben we met groot succes voedselpakketten acties gehouden, waarbij we de inwoners van de gehele gemeente vroegen een pakket samen te stellen. Later hielden we in de maand januari/februari een financiële actie. Voor de acties waren heel veel vrijwilligers (ongeveer 400) nodig om het een en ander te realiseren.
Uit de opbrengst van deze acties werden jaarlijks 4000 voedselpakketten gekocht en aan de minstbedeelden uitgedeeld. Ook werden de transportkosten, gemiddeld € 2000,- tot €3000,- per transport, hiervan betaald. (Prijs afhankelijk van brandstof en tol kosten)
Helaas waren we genoodzaakt om 4 jaar geleden te stoppen met deze acties omdat een groot aantal vrijwilligers stopten (i.v.m. leeftijd) en nieuwe aanwas heel moeilijk te vinden was.
De stichting heeft samen met andere humanitaire organisaties uit onze gemeente, deelgenomen aan grootscheepse acties, zoals bij de overstroming in Comanestii (Roemenië) en bij de ondersteuning van vluchtelingen uit het middellandse zeegebied die onder erbarmelijke omstandigheden aankwamen in Hongarije
Onze rekening raakt leeg, onze huidige locatie gaan we verlaten omdat hij hard nodig is bij Noggus&Noggus als parkeerplaats. Wat nu. Stoppen?
Stichting Dalfsen helpt Oost-Europa Stopt niet. We gaan wel anders “werken”.
Het bestuur heeft besloten om:
– Te stoppen met het sorteren en transporteren van kleding en andere goederen.
– Inleveren van goederen kan nog tot 4 april a.s. In Dalfsen bij de witte container en in Lemelerveld bij De Enk
– Te onderzoeken of een andere form van humanitaire ondersteuning mogelijk is.
Hierbij wordt gedacht aan projectmatige ondersteuning, die opgestart wordt door de bevolking ter plaatse en waarbij wij dit project een financiële injectie kunnen geven, om de kans van slagen te vergroten.
Enkele voorbeelden zijn:
– De aanleg van waterputten in afgelegen dorpen.
– Ondersteuning bij de aanleg van Medische posten in afgelegen gebieden.
– Ondersteuning bij de realisatie van een schooltje in afgelegen gebieden.
– Ondersteuning landbouwprojecten zoals een aardappelpoot project.
Het bestuur gaat per aangeboden project kijken wat zij kan/wil ondersteunen en zal dan zelf kiezen welk project er op wat voor een manier ondersteund zal worden.
Het verleden heeft ons geleerd dat controle erg belangrijk is. Ook bij toekomstige projecten zal het bestuur een regelmatige controle uitvoeren en kijken of de gemaakte afspraken nagekomen worden.
Om het een en ander te kunnen realiseren is een financiële ondersteuning van U hard nodig.
Ons Bankrekening nr. is IBAN NL 11 RABO 0312 8972 19

De Stichting ”Dalfsen helpt Oost-Europa” stopt met de inname van goederen.
Laatste inbreng woensdag 4 april a.s.
We hopen, met U help, door te gaan met het ondersteunen van projecten.

Namens het bestuur:
Jan Maters tel: 06 22448911. Voorzitter
Joke Porte tel: 0529 432336 coördinator kledinginzameling.

ANBI: 61474

K.v.K.: 41024253

 

Artikel delen:
Foto's 7
Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Nieuws van de Stichting “DALFSEN helpt O.EUROPA” - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto