Hertelling levert geen nieuwe uitslag op - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Hertelling levert geen nieuwe uitslag op

DALFSEN – Het hertellen van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Dalfsen, levert geen nieuwe uitslag op. Dit heeft het Hoofd Stembureau vanmiddag tijdens de zitting van het Centraal Stembureau bekend gemaakt.

In de raadsvergadering van maandag 26 maart is met een meerderheid van stemmen een motie aangenomen voor hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen. In de motie werd verzocht de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen en de ongeldige stemmen daarbij goed te bestuderen.

Burgemeester Han Noten, als voorzitter van de raad, heeft vervolgens een groep van 40 medewerkers opgeroepen om dinsdagochtend 27 maart vanaf 10.00 uur te helpen met de hertelling. Hij geeft aan trots te zijn op alle medewerkers die zich hebben ingezet: “Afgelopen woensdag 21 maart hebben veel medewerkers en vrijwilligers geholpen op diverse stembureaus. Ook vandaag hebben opnieuw zo’n 40 collega’s hard gewerkt om deze hertelling uit te voeren. We zijn trots op hun inzet en we zijn blij dat zij deze telling zorgvuldig hebben uitgevoerd”.

De uitslag van de hertelling levert geen nieuwe uitslag op. Zowel de zetelverdeling over de partijen als de benoeming van kandidaten is gelijk gebleven. De resultaten worden vanavond aan de raad aangeboden.

Gemeentebelangen: 9 zetels CDA: 5 zetels ChristenUnie: 3 zetels PvdA: 2 zetels D66: 1 zetel VVD: 1 zetel.

Foto's 4
Hertelling levert geen nieuwe uitslag op - Foto: Wim
Foto: Wim
Hertelling levert geen nieuwe uitslag op - Foto: Wim
Foto: Wim
Hertelling levert geen nieuwe uitslag op - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: