Vleermuizen blijven lekker lang uitslapen

Vleermuizen blijven lekker lang uitslapen

WIJTHMEN – Nog steeds staat het oude café de Zon nog overeind. Het kan pas worden gesloopt als de vleermuizen hun winterslaap uit hebben. En dat is door die koude winter nu een maand langer. Vandaag maakten we er nog weer een paar foto’s, want het gebouw kan maar zo een keer onverwachts weg zijn. En dan zijn we te laat.

We hebben ook nog nieuws van Rijkswaterstaat:

Tijdelijke verkeerssituatie N35 met een slinger

Als in de loop van april een stuk van de nieuwe zuidbaan van de N35 in gebruik wordt genomen, gaat de huidige rijbaan tussen Zwolle en Wijthmen dicht voor reconstructie. Het verkeer op de zuidbaan gaat in het begin nog met een slingerbeweging om de laatste nog te slopen bebouwing heen.

De werkzaamheden zijn zo gepland, dat Heijmans kan doorwerken met zo min mogelijk hinder voor het verkeer, weet Aart van Beuzekom, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Sinds begin november 2017 rijdt het verkeer van Zwolle richting Wijthmen en Raalte/Almelo via een zogenoemde kettingkastconstructie‘Op deze manier stroomt het verkeer zo goed mogelijk door’, geeft Van Beuzekom aan. ‘Deze situatie blijft in stand totdat het tracé helemaal af is. Dan hebben we het over eind juni 2018.’ Voordat de nieuwe weg tussen Zwolle en Wijthmen volledig open is voor het verkeer, wordt deze nog tijdens één weekend volledig afgesloten.

Reconstructie noordbaan N35

De volgende fase is de reconstructie van het circa twee kilometer lange bestaande weggedeelte tussen Zwolle en Wijthmen. Van Beuzekom: ‘Vanaf eind april stellen we een nieuw gedeelte open voor het verkeer. Dit nieuwe stuk is de toekomstige zuidbaan. De bestaande rijbaan gaat dan dicht, zodat we die kunnen reconstrueren naar de nieuwe noordbaan. Dit betekent vooral: het oude asfalt weghalen, de wegfundering aanpassen en weer nieuw asfalt aanleggen. Ook werken we aan de middenberm en bouwen we verder aan de geluidschermen ten noorden van de weg. Zolang de nieuwe noordbaan nog dicht is, leiden we alle verkeer via de nieuwe zuidelijke baan.

Winterslaap

Tijdelijke uitzondering hierbij is de locatie waar nu nog bebouwing staat. Hier houden dwergvleermuizen hun winterslaap. ‘Die mogen we nog niet verstoren, want het is een beschermde diersoort’, legt Van Beuzekom uit. ‘Pas als hun winterslaap voorbij is en ze een korte gewenningsperiode hebben gehad, gaan we de bebouwing verder afbreken. Wanneer dit precies is, hangt af van de temperatuur. Die bepaalt namelijk wanneer de vleermuizen weer actief worden. We gaan nu uit van begin of half mei.’

Herberg De Zon

Het oudste gedeelte van de voormalige boerderij dat nu nog overeind staat, is ook bouwhistorisch interessant: ‘Het is gebouwd ergens tussen 1832 en 1851 en deed eerder dienst als herberg De Zon’, vertelt Van Beuzekom. ‘Het huis is geen officieel rijks- of gemeentelijk monument, maar het heeft wel een verleden. Daarom doen we tegelijk met de sloopwerkzaamheden verder archeologisch onderzoek naar dit gedeelte. De bedoeling is dat we restanten van de bebouwing en het gebruik daarvan verder in kaart brengen. Spectaculaire vondsten verwachten we trouwens niet. Voor zover dat mogelijk was, hebben we al rondom het laatste gedeelte van de boerderij gegraven en onderzoek gedaan. Het ligt niet voor de hand dat de situatie direct naast en onder het oudste gedeelte anders is.’

Tijdelijke slinger

Tijdens de werkzaamheden aan de bebouwing wordt voor het verkeer een tijdelijke slinger aangelegd. Deze situatie duurt naar verwachting ruim 1 maand. ‘We leiden het verkeer dat de nieuwe rijbaan al gebruikt tijdelijk met een slinger over de nog bestaande weg. Die slinger brengen we in de loop van april al deels aan en nemen we rond eind april in gebruik. Dat doen we grotendeels ’s nachts, zodat zo min mogelijk automobilisten er last van hebben’, aldus Van Beuzekom. Is de nieuwe zuidbaan met de tijdelijke slinger vanaf eind april eenmaal in gebruik, dan is dat wel even wennen. Ook moet het verkeer er langzamer rijden. De situatie met de tijdelijke slinger duurt tot eind mei of begin juni. In de periode tot eind juni 2018 zal het verkeer nog een paar keer te maken krijgen met tijdelijke wijzigingen. Over die situatie en over de weekendafsluiting die eind juni gepland staat, volgt nog uitgebreide informatie.

Foto's 4
Vleermuizen blijven lekker lang uitslapen
Vleermuizen blijven lekker lang uitslapen
Vleermuizen blijven lekker lang uitslapen
Artikel delen: