Ellenbroeksbrug - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Ellenbroeksbrug

LEMELERVELD – Wij zullen hem een ereplaats geven en  terug zetten onze oude dorpsbrug  al ware het een herinnering aan ons verleden. Het zal een replica krijgen op het voetgangers brugje tussen Kerkstraat en de Blikman Kikkertweg als een blikvanger bij het naderen of hen bij het uitrijden van het dorp wil na roepen ”kom gauw eens terug”.

Als kinderen mochten wij onze energie bot vieren door aan de kettingen te hangen om de klapbrug omhoog te trekken, schippers die de brug passeerden werd een klompje aan een hengel voorgehouden om een stuiver te doneren aan de brugwachter.  Het neerlaten van het brugdek werd ervaren als een enorme dreun in het hele dorp te horen of het zeggen wilde – ik zal mij laten horen- Schepen na zwaaien een vast gebeuren, wij zien ze nog laveren door de opening, de Eben Haëzer, De twee gebroeders, Ora et Labora, de Vooruitgang, vaak werden ze  getrokken door paarden van de heer Roelofs als de wind het liet afweten om in de zeilen te blazen, praamscheepjes geladen met turf, landbouw attributen zoals landbouwkalk, met windstil weer werd er vaak getrokken door het schippersgezin zelf daar scheepsjagers niet betaald konden worden.

 

Tijdens de oorlogsjaren werden alleen Duitse oorlogsschepen gezien die alleen in stik donkere nachten durfden te varen om niet beschoten te worden door geallieerde vliegtuigen. Schippers gedwongen door de bezetters met landbouwproducten te varen naar Duitsland riskeerden hun leven, met gevolg beschietingen ook midden in het dorp.

Sederd 1897 heeft de familie Ellenbroek van vader op zoon voor het ophalen en neerlaten van de dorpsbrug in de kom van het dorp zorg gedragen. De suikerfabriek zorgde voor grote bedrijvigheid, tijdens de bieten campagne lagen vanaf de fabriek tot voorbij Doktersbrug schepen te wachten ook in de nacht werd er dienst gedraaid, echter nooit liet hij zijn vrouw   er voor opdraaien. ’s Nachts zat hij in een dikke jas in de kamer, daar hij elk ogenblik geroepen kon worden om de brug te openen. In die dagen was dat een winstgevend bedrijf soms kwam een boot juist bij de brug op de bodem vast te zitten. Bij de sluiting van het kanaal voor de scheepvaart kwam ook een eind aan het beheer van onze dorpsbrug door de familie Ellenbroek. De  Historische Werkgroep laat alle facetten zien middels een foto expositie in het cultuurhuis dat alleen deze week nog te zien is omtrent het Overijssels kanaal waar ons dorp zijn bestaan aan heeft te danken

Velen van u en ons waren tijdgenoten van deze periode, onze dorpsbrug een plek waar veel jongelui elkaar diep in de ogen keken en trouw beloofden. Samen een toekomst te bouwen, uitgekomen en echter even zo vaak als sneeuw voor de zon verdwenen. Veel hebben wij de ijzeren holle brugleuning gebruikt als vuurleiding voor onze voetzoekers, gillende keukenmeiden, en donderslagen die we kochten bij tante Marie Reimink op oudejaars avond. Het nieuwe bruggetje roept hopelijk herinneringen op aan deze tijd, van u en ons van Ellenbroek en dorpsbrug.

i.o.H.W.G. Lemelerveld

H.Huisman.

 

 

Foto's 4
Ellenbroeksbrug - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Ellenbroeksbrug - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Ellenbroeksbrug
Artikel delen: