Het Dalfser college is weer compleet - Foto: Wim
Foto: Wim

Het Dalfser college is weer compleet

DALFSEN – Gisteravond vond er een persbijeenkomst plaats waar formateur Ronald Kip, Jos Ramaker van Gemeentebelangen en Betsy Ramerman van het CDA de belangrijke stap konden nemen  het nieuwe coalitie te presenteren voor de volgende raadsperiode.

Ronald Kip die eerst als informateur was opgetreden had als eerste optie te voldoen aan de uitslagen van de verkiezingen en als twee optie stond de combinatie Gemeentebelangen, PVDA en ChristenUnie voor ogen.

De verhoudingen in Dalfsen bleken erg goed en ieder vond het belang van een goed raadsdocument groot, welke richting aangaf tot het voortzetten van de huidige samenwerking van Gemeentebelangen en het CDA.

Jos Ramaker bevestigde dat er nu na 7 weken dan witte rook is in Dalfsen. Afgelopen zaterdag is de laatste hand gelegd aan dit coalitierapport. “DICHTBIJ DALFSEN, DICHTBIJ.” Waarmee bedoeld wordt dat we dicht bij de bevolking staan. Hij dankte Henri van de Woude en Joost Leegwater en ieder die ons hierin hebben gesteund.

De huidige wethouders zetten hun functie voort en wethouder Ruud van Leeuwen wordt de nieuwe loco burgemeester.

Betsy Ramerman gaf aan dat we ons nu kunnen richten op het verkiezingsprogramma en dicht bij onze inwoners staan, transparant en met een solide financieel beleid. Dat willen we uitstralen.

Jos Ramaker bood de loco-burgemeester Ruud van Leeuwen het nieuwe coalitierapport aan

Dalfsennet wenst de coalitie heel veel succes toe in de komende raadsperiode.

WvdV

Nieuw coalitie in Dalfsen heeft de komende vier jaren als leidraad: Dichtbij-Dalfsen-Dichtbij. Jos Ramaker (GB) was blij om na zeven weken het sein “witte rook” te kunnen geven. Betsy Ramaker over het coalitie document en (in)formateur Roland Kip over de formatie

Een filmpje van (Vechtdal Leeft)

Gemeentebelangen en CDA samen in Dalfser college

Gemeentebelangen en het CDA vormen de nieuwe coalitie in Dalfsen voor de komende vier jaar. Onder leiding van formateur Roland Kip zijn de onderhandelingen over de coalitievorming succesvol afgerond en is er gezamenlijk een coalitiedocument opgesteld.

Nabijheid De rode draad in het coalitiedocument is nabijheid: ‘Wij willen dichtbij onze inwoners staan, met elkaar in contact zijn en de krachten bundelen’, zo valt te lezen in het document. Belangrijke onderwerpen die een plaats hebben in het coalitieakkoord zijn burgerparticipatie, klimaat en duurzaamheid, transformatie van het sociaal domein, zelfstandige gemeente, solide financieel beleid, onderwijs en economische ontwikkeling, recreatie en toerisme en vrije tijd, sport en cultuur.

Input voor het nieuwe coalitiedocument komt uit de verkiezingsprogramma’s van de beide partijen, de raadsagenda die door alle fracties is opgesteld en het strategisch overdrachtsdocument van het huidige college dat inzicht geeft in de belangrijke opgaven waar de gemeente voor staat. Het coalitiedocument geeft verdere richting aan onderwerpen in de genoemde documenten.

Beoogd wethouders Gemeentebelangen en het CDA hechten aan een kwalitatief goed bestuur en wethouders. Stabiliteit en continuïteit in het college zijn ook belangrijke uitgangspunten geweest voor de samenstelling. Ook met het oog op het komende vertrek van de voorzitter van het college, burgemeester Han Noten. Dat betekent dat beide partijen de huidige wethouders voordragen voor benoeming door de gemeenteraad. Het gaat om Ruud van Leeuwen en André Schuurman voor Gemeentebelangen en Jan Uitslag voor het CDA.

Het proces De heer Roland Kip heeft als formateur de coalitievorming geleid. Eerder was hij al informateur tijdens de informatieronde. Als informateur gaf hij twee mogelijkheden aan voor een nieuwe coalitie. Hij adviseerde daarbij om als eerste te onderzoeken of Gemeentebelangen en het CDA vorm konden geven aan een nieuwe coalitie. Daarna is de heer Kip als formateur aangesteld en heeft hij de onderhandelingen tussen Gemeentebelangen en het CDA geleid.

Naar verwachting wordt het nieuwe college geïnstalleerd in de raadsvergadering van 28 mei.

 

Artikel delen:
Video 1
Video: Dichtbij DALFSEN Dichtbij
Foto's 3
Het Dalfser college is weer compleet - Foto: Wim
Foto: Wim
Het Dalfser college is weer compleet - Foto: Wim
Foto: Wim