Raadcommissie verdeeld over voorstel ontsluiting Koesteeg

DALFSEN – Stedenbouwkundige invulling en ontsluiting 8 woningen locatie Koesteeg. Voorstel: 1. Vast te stellen de stedenbouwkundige invulling voor het realiseren van 8 woningen (4 x twee onder één kap) op het perceel Koesteeg 15, 15a, 17 en 17a in Dalfsen.

 

2. Als voorwaarde op te nemen dat de woningen gasloos gerealiseerd moeten worden. 3. Het perceel te ontsluiten voor auto’s via de Koesteeg en voor fietsers en voetgangers via de Winkelkamp.

De eigenaar/ontwikkelaar van het perceel Koesteeg 15, 15a, 17 en 17a was van plan om hier 10 woningen te gaan bouwen (1 x vier onder één kap en 2 x drie onder één kap). Dit stuitte echter bij de omwonenden op veel bezwaren. Daarom heeft de eigenaar/ontwikkelaar zijn plan aangepast. Hij stelt nu voor om hier 8 woningen (4 x twee onder één kap) te gaan bouwen. Hij heeft hiervoor een stedenbouwkundige invulling gemaakt.

Argumenten: 1.1 Maatschappelijk draagvlak voor 8 woningen (4 x twee onder één kap) onder voorwaarden Alle omwonenden van de locatie Koesteeg zijn vorig jaar geïnformeerd over het voorstel van de eigenaar/ontwikkelaar om hier 8 woningen (4 x twee onder één kap) te gaan bouwen. In de stedenbouwkundige visie is aangegeven hoe deze woningen dan op de kavel worden gebouwd. Verder is in de bijbehorende brief genoemd, dat nog nader wordt onderzocht hoe de ontsluiting van het perceel eruit komt te zien. Er is de omwonenden dan ook niet gevraagd om hierover een uitspraak te doen. De ontsluiting die op de stedenbouwkundige visie staat aangegeven is de in-/uitrit die nog steeds aanwezig is van de 2 boerderijen die hier in het verleden stonden.

Alle omwonenden van de locatie Koesteeg (in totaal 23) hebben de brief met als bijlage de stedenbouwkundige visie gekregen. Van deze 23 omwonenden hebben op basis van deze informatie 6 omwonenden niet gereageerd op de toegezonden informatie. 12 van de 17 omwonenden die hebben gereageerd, hebben aangegeven dat ze akkoord gaan met het realiseren van 8 woningen (4 x twee onder één kap).

De overige 5 omwonenden (waarvan het perceel van 4 omwonenden met de achter-/of zijkant grenst aan de locatie Koesteeg) hebben aangegeven dat ze niet of onder voorwaarden akkoord gaan met de invulling.

Doch de raadscommissie ging nog niet akkoord met het voorstel. Met name heeft het te maken met een onveilige situatie die zou ontstaan als er een ontsluiting komt op de steeds drukker worden de Koesteeg. Dit vraagt met namen in de spits om ongelukken. Vrijwel alle partijen waren van mening dat veiligheid voorop moet staan,  ondanks dat er mogelijk sprake zou zijn van toezeggingen in 2006.

De heer Kouwen van het CDA gaf aan dat er sinds 2006 veel veranderd is in de verkeerssituatie en ook van de bewoners mag worden gevraagd dat we nu rekening moeten houden met andere inzichten.

Er blijkt ook met een aantal bewoners in het verleden een compensatieregeling zijn getroffen, maar dat was nog niet geheel duidelijk.

Opties om een fietsstrook aan te lagen langs de Koesteeg langs de aarden wal is niet wenselijk.

Wethouder Schuurman gaf aan dat dit inmiddels een dossier is van 18 jaar, er is veel besproken en veel opties zijn er afgevallen. Een juiste oplossing is er niet, daarom nu meerdere opties voorgelegd, waarbij de ontsluiting van optie 3 aan de Koesteeg het meest haalbaar leek. Het meest wenselijke zou zijn een ontsluiting via de Winkelkamp. In het verleden blijkt er een foutje te zijn gemaakt in het bestemmingsplan, een streepje meer of minder kan grote gevolgen hebben.. Het CDA en de Gemeentebelangen namen geen besluit in het voorstel, alle overige parijen keuren de ontsluiting via de koesteeg af. Wordt vervolgd in de raadsvergadering met mogelijk een aangepast collegevoorstel.

 

WvdV

Artikel delen: