Maar zorgen om alcohol gebruik jongeren en ouderen

DALFSEN – Preventie- en handhavingplan 2018-2020 goed plan, Maar zorgen om alcohol gebruik jongeren en ouderen. Inleiding: De Drank- en horecawet is per 1 januari 2014 gewijzigd. Doel van de nieuwe Drank- en horecawet is het verminderen van alcoholgebruik onder de jeugd, het voorkomen van alcoholgerelateerde verstoringen van de openbare orde, maar ook vermindering van de administratieve lasten voor de horecaondernemers.

 

Een belangrijke wijziging in 2014 was de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar. Een andere wijziging was dat de gemeenteraad uiterlijk 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan alcohol moest hebben vastgesteld. Dit plan is door uw raad vastgesteld op 24 maart 2014. Vervolgens wordt dit plan elke vier jaar, al dan niet herzien, opnieuw vastgesteld. Dit plan moet naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik, vooral onder jongeren, ook beschrijven op welke manier er invulling wordt gegeven aan de handhavingstaken op grond van de Drank- en Horecawet.

Het preventiebeleid is in 2017 al uitgewerkt en vastgesteld in de lokale nota gezondheidsbeleid en is nu integraal overgenomen. Argumenten: 1. Het vaststellen van een ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol’ is een wettelijke plicht.. Het plan moet volgens artikel 43 van de Drank- en horecawet elke vier jaar worden vastgesteld, gelijktijdig met de vaststelling van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid (conform de Wet publieke gezondheid). Dit plan moet naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcoholgebruik, vooral onder jongeren, ook beschrijven op welke manier er invulling wordt gegeven aan de handhavingstaken op grond van de Drank- en Horecawet.

Uit onderzoeken blijkt namelijk, dat alcoholpreventie alleen effect heeft wanneer alcohol niet makkelijk beschikbaar is voor jongeren. Handhaving en preventie gaat dus hand in hand. 3. Het preventie- en handhavingsplan past binnen de kaders die door uw raad zijn gesteld. In het bestuursakkoord heeft de jeugd een belangrijke positie. We willen dat onze jongeren veilig en gezond opgroeien. Preventie en voorlichting omtrent middelengebruik is daarbij erg belangrijk . Daarnaast wil de gemeente Dalfsen zich inzetten voor een leefbare en veilige samenleving. Met dit preventie- en handhavingsplan leggen we de focus op de jeugd en gaan we voor een duidelijke en consequente handhaving.

Toch kwamen er vanuit verschillende hoek zorgelijke vragen.

De ChristenUnie en het CDA maken zich zorgen dat er nog steeds ouders zijn die kinderen onder de 18 jaar stimuleren alcohol te drinken en die het gemeentelijk ofwel landelijk beleid niet ondersteunen.

Maar ook ouderen zorgen er voor dat er een toename is in het gebruik van de ouderen zelf.

Dit ondanks de vele voorlichting die gegeven wordt. Daarom vinden alle partijen het Preventie en handhavingplan een goed plan.

WvdV

Artikel delen: