Haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs

DALFSEN – Haalbaarheidsonderzoek basisonderwijs en kinderopvang/peuterspeelzaal. Het project WOC Campus voor het middengebied in Nieuwleusen is bij de besluitvorming in 2015 opgedeeld in een aantal deelprojecten. Een daarvan is de huisvesting van het basisonderwijs en de kinderopvang/peuterspeelzaal.

 

De bouwfase van kulturhus De Spil in Nieuwleusen is in volle gang. Planning is om De Spil in september 2018 in gebruik te nemen. De start van de bouw van De Spil was het moment om prioriteit te geven aan het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Op basis van de verkenning worden de vervolgstappen bepaald. Kernboodschap: Bij de start van De Spil zijn destijds de ambities om samen te werken door de deelnemende partijen geformuleerd en uitgewerkt: samenwerking, delen en verbinding. Dit is in 2016 door alle deelnemers bevestigd door het ondertekenen van een intentieverklaring. Als voorwaarde voor het opstarten van het haalbaarheidsonderzoek was een plan van samenwerking tussen de betrokken scholen een vereiste. Dit plan van samenwerking is in 2017 opgesteld.

 

Na de start van de bouw van kulturhus De Spil was het moment gepland om voor het basisonderwijs te starten met het haalbaarheidsonderzoek (fase 1). In februari en maart 2018 zijn door ons gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Onze conclusie op grond van deze gesprekken is, dat de ambities om samen te werken in het middengebied van Nieuwleusen voor de doelgroep 0 – 12 jaar onvoldoende aanwezig is om te kunnen starten met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Toch was de raadscommissie van oordeel dat er een oproep moet worden gedaan de PCO opnieuw aan tafel te krijgen om er uit te komen en deden een oproep aan het college toch een haalbaarheidsonderzoek op te starten.

Bij de start van De Spil zijn er intentie overeenkomsten gesloten en dat nu een partij afhaalt is heel erg jammer. Het doel was om alle basisonderwijs naar het middengebied te brengen. Verschillen van inzicht in onderwijs, opvattingen  en concurrentie zou een spelbreker zijn.

Wethouder van Leeuwen geeft aan dat het nu te vroeg is om dit op te pakken, Kan niet meer in de bouwperiode van De Spil. Het heeft tijd nodig, misschien is het voor hun nu een stap te vroeg. Hij vraag wethouder Uitslag dit later te bespreken vanuit de taak van het onderwijs.

 

WvdV

Artikel delen: