Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand

DALFSEN – Vanmiddag waren een aantal cliënten uit Staphorst aanwezig bij de overhandiging van de educatieve natuurkist van Natuur en Milieu Overijssel.

Er werd een lezing gehouden over de big five van onze weidevogels. De kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp stonden hierin centraal. Hierbij was de duidelijke uitleg zonder moeilijke termen, met afbeeldingen en details zoals een kievitsei laten zien en dat het legsel meestal 4 eieren betreft. Het broeden 26 à 28 dagen duurt. Het nest wordt gemaakt in een ondiep kuiltje op een plek met niet te veel gras, enz.

Samenwerking tussen groen en zorg

De afgelopen twee jaar hebben Natuur en Milieu Overijssel en Zorgspectrum Het Zand samengewerkt om natuuractiviteiten op te zetten voor zorgbehoevende cliënten. Voor deze activiteiten hebben zij vrijwilligers uit de omgeving geworven en opgeleid die de zorgmedewerkers ondersteunen.

Met deze natuurkist kunnen zorgmedewerkers en vrijwilligers op een laagdrempelige manier samen natuurbelevingsactiviteiten voor cliënten van het Zand organiseren. Hiermee stimuleren zij beweging en verbinding bij de cliënten.

De natuurkist zit vol met activiteiten, natuurquizzen, spellen en ondersteunende materialen. Het idee is om de natuur als verbindende factor in te zetten om zorgbehoevende ouderen en vrijwilligers uit de buurt met elkaar in contact te brengen. Daarnaast kan Het Zand de kist ook gebruiken om verbinding te stimuleren tussen cliënten en jongeren, buurtbewoners en/of mensen met een beperking.

Artikel delen:
Foto's 6
Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma
Natuur en Milieu Overijssel overhandigt educatieve natuurkist aan Zorgspectrum Het Zand - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma