Nieuws N35 Wijthmen – Nijverdal

WIJTHMEN – NIJVERDAL – Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Lokaal worden kruispunten en parallelwegen aangelegd.

 

En over het hele traject wordt de weg veiliger gemaakt door het plaatsen van reflectoren op de rijbaan en paaltjes in de berm en zo nodig het kappen van bomen die dicht op de weg staan. Al voor de zomer zijn de eerste werkzaamheden gepland. Voor de maatregelen op de deeltrajecten Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west wordt het aanpassen van de bestemmingsplannen en aanvragen van vergunningen voorbereid. De maatregelen op de deeltrajecten Mariënheem oost en Haarle vragen wat meer tijd. Na de zomer kunt u meepraten over de uitwerking van de plannen.

In deze nieuwsbrief leest u waar we nu staan met de verschillende onderdelen van het project:

  • Voor de zomer plaatsen we glasbolreflectoren waarmee de rijbaanscheiding duidelijker wordt en de weg veiliger.
  • In de tweede helft van dit jaar plaatsen we paaltjes aan de kant van de weg, zodat auto’s niet meer via de berm naar de parallelweg kunnen doorsteken
  • Na de zomer kunt u meepraten over de uitgewerkte ontwerpen van de kruispunten van de deeltrajecten Haarle en Mariënheem oost.
  • Na de zomer starten we met gesprekken over grondaankoop en starten we de procedure om de bestemmingsplannen aan te passen.

Het college van Hellendoorn kiest voor variant met twee bruggen over de N35 tussen Nijverdal en Haarle. Lees het persbericht van 15 mei.

Artikel delen: