Uniek document - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Uniek document

LEMELERVELD – Een uniek document ( lang in on bezit) uit de tijd dat Bello moeizaam door het Sallandse tufte, omtrent deze periode aan het woord Chris Spoelstra zoon van ploegbaas Spoelstra, verbonden aan de OLDO. Spoorlijn van  1910 tot 1935 Deventer – Ommen.

Herinneringen an oonze Heideparkschoole en Lemelerveld.

Chris Spoeltra

 

Ik zal brobeern iets te vertellen in mien gebrekkig dialekt oaver oonze Lemelerveldse tied.  Zodoende heb ik een eigenmengelmoesje `eproat woar mien vrouwe wel es um mosse lachen. Wie hebt ok niet zo lange in Lemelerveld ewoond, want mien va was

an’t spoor en dus….oaverplaatsingen. Oons huus ston in de punte woar de beide zandwegen noar Roalte bie mekare kwammen, nog net in de gemeente Roalte. `t Was gin drielandenpunte mar een driegemeentepunte. Veur gemeentezaken mossen mien oldeluu naar Roalte, veur de dokter noar Ommen en met de sikke noar de bok` noar de Strenkhaar in de gemeente Heino. Oons huus ston een betje op een heuvelrugge an de Roalterweg en oonze grond leup naar de achterweg wat of richting van `t Schanebroek,`t steed er dunkt mie nog, al is’t niet meer precies het zelfde, want `t is dunt miej een keer ofebrand. Mien va was ploegbaas en had `t trajekt van Lemelerveld noar Ommen. Veur `t    onderhold van de lijn maken ze toen nog gebruuk van lorries. As `t langzaam mos goan kunnen ze dat ding met ien of twie man voortduwen. Ze liepen dan zelf oaver de rails. Mien breur en ikke gingen sóavonds wel is met va mee asse tussen de treinen deur heuj ging halen datte in schaftied hier en doar langs de lijn `emeid had. In Dalmsholte was toen nog één grote lappe heide en doar mog va ‘schadden’ stekken, heideplaggen zegt mar. Dat was armeluus brandstof veur onder de fenuuspot, ok wel in `olde fenuus dat buten onder een afdakje ston en woarop moo zommers wel kokken. Joa bie’t spoor was toen ok niet zo vet. As va genog had noar zien zin, dan sjarten`e wel een stuk of zes boern uut Dalmsholte en op een ofesproken dag kwammen die optog met peerd en wagen anvaren en lieten hun vracht in een wolk van stof van de wagen zakken. Wie as jongs mossen dan helpen opstapeln onder een ofdakje in de achterweide, ie kunt oe indenken da’w d`r dan uutzagen as zwarte pieten. Dichter bie in`t Schanebroek maken va en wie nog harde turf veur in de winter. Zelf baggern en fien trappen, uutspreiden op de wal en as dat noa een paar dagen zo verre edreugd was daj d’r met plankies onder de klompen oaver kunnen lopen stekken wie alles precies op moate langs een touw. Weer loaten dreugen en dan opzetten in riejen of an torens zodat de wind d’r goed eurhen kon spullen.

A ze goed dreuge waren mos d’r weer een boer an te passe kom um ze noar huus te brengen, doar worren ze opestapeld op de hilde boaven de sikken en varkensstal en op de hogere zolder boaven `t veurhuus werd `t heuj wegepakt. Tegen het achterhuus an was`t huusien`ebouwd aj begriep wa’k bedoele. Veur een grote boodschap mosse wie  dus altied noar buten. In dat Schanebroek konne wie `s winters mooi schaatsen op plassen en sloten en in `t veurjoar kieften en enteneier zuken. Ik herinner  mie nog da’k een keer thuus kwam met 14 enteneier in een zakdoek `eknupt. Toen va ze ging schieren bleek dat er levende kukens inzatten. Ik mosse ze gauw teruggebrengen mar ik kon `t nost niet truggewinnen en toen he’k ze mar in `t riet verstopt. Schuun achter oons de weg noar `t Heidepark ston `t boerderietje van de familie van de Belt. Doar kwamme wie vake oaver de vloere en hew volle schik `emaakt en verstoppetje `espuld met moeder Ante en de kinder Berend Jan, Antje, Jennechien en Anna. Van de Belt zelf hef oons gleuf ik vake veur de gek èhollen. As é oaver de kamp wegfietsen en wie vroogen em, ‘van de Belt, woar goaj hen? `Dan riep `e steevaste, ‘noar den Ham’, woar dat precies lag wiste wiej toen nog niet, mar noar de tied datte wegbleef konne nooit wieder wezen `ewes as Tielbeke.( café)  En asse de andere kante opging mosse altied rap noar Roalte jagen. Fietsen hebbe wiej in Lemelerveld ok nog `eleerd,Ik wete nog da’k een keer met va noar de Lemelerberg fietsen. `t Was een hele toer um d’r tegenop te kommen mar d’r of gung better. Ik krege zo’n gang   da`k em niet meer hollen kon en va kon miej niet zo gauw in de krage griepen en schreeuwen mie toe noar de kante in t`zand te sturen en doar ging ik oaver de kop.Gelukkig ha’k miej niet erg bezeerd. Mien ome uut Nijverdal of zien zunne, doar wi’k ofween, hef vrogger nog is op de kerktoorn van Lemele een vis `eplaatst in plaats van een hane. Wie op dat idee was `ekommen he’k nooit `eheurd, misschien weet ien van de olde Lemelenaren dat? Now goa’w noar de andere kante van de achterweg, doar wonnen Scholten Diene en heur zusse Toos met heur va. Jansoom numen wiej em. Dee vrouwluu  doar mogge wie geerne ween en leepe wie `t huus in en uut. Toos is nog goed `etrouwd met bakker van Nispen van Hancoate. Den had een peerd en een mooie wagen woar`e brood mee rond brag en sundagens mee op visite kwam. Ik heb d’r nog een keer ` elozeerd en toe sleep ik niet in de bedstee mar in een ledekant. Diene trouwen met ene Voorveld – Garrat van de Kniene – zoas  ze’m neumden. Dat was wel een oarige keerl, mar ie kon mangs rare dingen uuthalen.  Een keer wasse wie met de hele familie een paar dage noar Deventer `ewes ( wie hadden immers vriej reizen met de trein) en zulle zollen  op oons huus passen. Toe’w trugge kwammen hadde alle klompe, sloffen en schoone die de kon vinnen van uut `t midden van de  kamer op riejen noar alle hooken van ’t huus `ezet. Boodschappen halen wiej  met de kruuwagen biej de Coperasie, as de vrach te zwoar leek te wodden, dan ging moo zelf mee.  Roggebrood was nog al zwoar dat waren van die achtponders woar va of moo veur de borste van die dikke pillen mossen ofsnien.  Eers an de ene kant tut op `t midden en dan de andere kante.

Van de schoole an t’Heidepark kan’k miej niet meer zo volle herinnern.  Drie lokalen dach ik, ene links  van de ingang en twee achter mekare  an de andere kante. Elk lokaal had twee klassen. Hoe `t met de huussies veur den ofgang was weet ik niet meer. D’r was dunk miej nog wel een turfhok, maar zeker bin’k doar niet van.Op `t schoelplein stonnen grote kastanjebomen, doartussen koj oaverlopertje spullen en in de harfst verzameln wie de blaaien. Noast de schoele ston het huus van meester Hiddink, de hoofdonderwiezer. Doar weet ik niet anders van te vertellen as daw em streng maar regveerdig vonnen. Dan weet ik nog van meester Veldman, den kon gleuf ik hard lopen want doarvan ging het verhaal, dat bakker Timmerman uut `t dorp hem een keer achternoa `ezeten hef deur de  schoele, rondom de banken en noar buten langs `t kanaal tut an zien huus. Ik geleuve niet datte ‘m te pakken`ekregen en of woar is weet ik ok niet , mar zol bes woar konnen ween.

En dan was er meester Goris. Da’s een verhaal apart, ik wete nog dat een keer biej oons in huus kwam en datte zo snotterig was dat kwam zei’e deurdat hij in de Rijn bie Arnhem ‘ezwommen had. Zwemmen dat kon ‘e en duken ok. Ie wonen an’t kanaal halfweg tussen beide bruggen. Duken deed ‘e vake van of de brugge bie de fabriek. Van alles dook ‘e op. Ze zeien datte ’t schuurtie achter zien huus ‘ebouwd had van bakstenen diet ‘e uut kanaal hadde op’edoken. ’s Middags kwam é mangs langs met een stapel etensbodden andragen en die gooien é dan achter mekare in ’t kanaal en dan fietsen`e dan doodgemoedereerd noar schoele. `mien vrouwe hef ézeg da`k mos helpen met ofwassen ‘zeit e dan. Vanoavond haal ik die er wel weer uut, dan bint ze wel schoone. Den meester  hef een hoop van oons zwem eleerd, eerst in de viever woarnoe t’natuurbad is. Die hew samen nog schone maakt en uut é deept. Aw de slag te pakken hadden mogge wiej in diepe, dat was een sloot  woar wie tut an de nekke in wegzakken en as dat ok good ging dan kon ‘e wie an de lange liend in t ‘kanaal bie zien huus. Ik heb nog lange joaren twee diplomas ‘ehad, mar bin ze jammergenog kwiet ‘eraakt. `Heden heeft Chris Spoelstra heen en terug over het kanaal gezwommen, en `Heden heeft Chris Spoelstra 100 meter in het kanaal gezwommen.’ Strookjes uut een gewoon schoolschrift met een.. stempel: Zwemvereniging “De WALVIS “

 

Herinneringen van :

Chris Spoelstra.

Archief H.W.G. Lemelerveld

Juli 2018

H.H.

.

 

 

 

 

 

Foto's 3
Uniek document - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Uniek document - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: