Rondleiding Thomas a Kempis door Devotenbuurt

DALFSEN – Op vrijdag 13 juli verzorgt Thomas a Kempis een rondleiding door de Devotenbuurt in Dalfsen. Veel bewoners van deze Devotenbuurt weten niet waar de naam van hun eigen straat vandaan komt. Vijf jaar geleden is Thomas a Kempis ook op bezoek geweest in de Devotenbuurt, om daar bij de Kloosterhof het verhaal te vertellen van het bijzondere klooster Mariënhof. Mariënhof was sterk verbonden met het klooster Windesheim.

De rondleiding start om 19.00 uur bij het begin van de Thomas a Kempislaan ( bij de plattegrond) en gaat dan richting Camferbeekstraat en Agnietenhof. Van Agnietenhof naar Geert Grootestraat, Devotenhof, Van Kempenhof, van Ommenhof, van Linghenhof, Geert Grootestraat, Stickerstraat, Kloosterhof-Mariënhof en Westerhof.

Bij elke straat, en bij elk hofje, vertelt Thomas ( alias Mink de Vries van de Moderne Devotie, en Thomas a Kempis Stichting) het verhaal over die persoon.

Alle verhalen bij elkaar worden tijdens de rondleiding uitgedeeld. Daarvoor zoekt Thomas nog ondersteuning van een broeder en zuster. Zij ontvangen dan van Thomas zijn wereldberoemde en kostbare boek “de Navolging”. Het besluit rond deze Devotenbuurt en Schoutenbuurt is rond 1970/1971 genomen door de gemeente Dalfsen. Waarschijnlijk was toen niet bekend dat er ook straatnamen naar Ommenaren hebben genoemd. Dat maakt het bijzonder.

Afscheid Agnieten

Om 20.30 uur is de rondleiding afgelopen, iedereen kan aanschuiven of afhaken bij de rondleiding. Thomas vertrekt rond 20.30 uur naar Nieuwleusen, waar afscheid wordt genomen van het Agnietencollege. Als bewoner van de Agnietenberg en naamgever van de school, mag Thomas daar niet ontbreken.

 

Devotenbuurt Dalfsen  Thomas  en Geert

In het bestemmingsplan Polhaar-Oost werden bij besluiten in 1970 en 1971 een groot aantal wegen en hofjes van namen voorzien. Voor Polhaar-Oost werd gekozen voor een Devotenbuurt en een Schoutenbuurt. De namen van de Devotenbuurt hebben te maken met het erve Westerhof en het klooster Mariënhof( ook wel Mariëngaard genoemd)

In deze tijd, 2018, is er weinig bekend over de herkomst van de namen en de hofjes. Vandaar dat Thomas van Kempen nog eens terugkomt om uit te leggen waar al die namen vandaan komen. Deze tekst is daar een samenvatting van.  

Thomas a Kempislaan

Thomas van Kempen ( 1380 – 1471), heeft bijna zijn hele leven doorgebracht op de Agnietenberg bij Zwolle. Daar heeft hij het wereldbekende boek “ De Navolging van Christus “ geschreven. Het meest vertaalde boek van een schrijver ter wereld. Thomas heeft het klooster Mariënhof in Dalfsen net niet meegemaakt. Hij was toen nog te jong.  Thomas overleed in 1471 op de Agnietenberg. De reliekschrijn met Thomas is te vinden in de Basiliek de Peperbus, O.L.V. ten Hemelvaart in Zwolle.

Agnietenhof

De Agnietenhof is genoemd naar de Agnietenberg. Toen de eerste kapel op 23 juni 1395, gewijd werd aan Sint Agnes en Maria, veranderde de naam van  Nemelerberg  geleidelijk in Agnietenberg. Door het hele land zijn er scholen, kerken en kloosters naar Sint Agnes genoemd. Agnes was een 13 jarig meisje die stierf als martelares. Ze staat voor kuisheid en onschuld, en wordt vaak met  een lam afgebeeld. Kuisheid(zuiverheid) maakt deel uit van de drie geloften  voor kloosterlingen.  Gehoorzaamheid en armoede zijn de andere twee.

Geert Groote straat

Geert Grote ( 1340 – 1384), een zoon van schepenen uit Deventer, is de stichter van de hervormingsbeweging de Moderne Devotie. Geert Grote wilde met zijn mededevoten kerk en samenleving hervormen. De beweging groeide snel en binnen 100 jaar was de Moderne Devotie in heel Noord West Europa te vinden. In Overijssel was de Moderne Devotie in 16 plaatsen aanwezig.

Devotenhof

Devoten waren aanhangers van de Moderne Devotie, tot de dag van vandaag in Nederland, Duitsland, België en Engeland te vinden.

Van Kempenhof

Johannes van Kempen, de oudere broer van Thomas, was de eerste prior van het klooster op de Agnietenberg. Hij was betrokken, vanuit Windesheim,  bij de verhuizing van Dalfsen naar de Agnietenberg.

Van Ommenhof

Johannes van Ommen ( 1350 – 1420) was een groot en trouw aanhanger van Geert Grote en de Moderne Devotie. Hij was de eerste rector van het Fraterhuis in Zwolle en later van het Fraterhuis op de Agnietenberg. Hij was blind maar zeer wijs en inspirerend. Sint Jansklooster is door hem gesticht.

Van Linghenhof

Egbertus van Lingen, tijdgenoot van Johannes en ook uit Ommen afkomstig. Behoorde tot de eerste ingewijde priesters in het klooster Mariënhof.

Kloosterhof, Mariënhof en Westerhof

Op 18 januari 1398 kregen de broeders toestemming om zich op erve Westerhof te vestigen. De grond werd door edelman Egbert Mulert uit Hasselt geschonken aan de Devoten. Het Klooster werd gewijd aan Maria, en vanwege het groen kreeg het Klooster van Dalfsen de naam Mariënhof. Op 14 september 1398 vertrokken de broeders en priesters naar de Agnietenberg. Het Stadsbestuur van Zwolle had alsnog toestemming gegeven aan de Augustijner Koorheren om zich op hun favoriete Agnietenberg te vestigen.

Wat nu nog resteert zijn de namen van de straten en de hofjes.              

Artikel delen: