Ontsluiting ons gewest 3

DALFSEN – LEMELERVELD – Alsnu achtte de Commissie voor de gemeente Dalfsen het tijdstip gekomen om de toegezegde bijdragen te innen ten einde op elk gewild oogenblik in staat te kunnen zijn de beloofde som    van achtduizend gulden aan het gemeentebestuur af te dragen. Het was voor die Commissie eene groote genoegdoening dat die gelden zonder uitzondering, zelfs door minst gegoeden werd afgegeven.

 

Deze gelden werden door de secretaris-penningmeester rentegevend belegd bij de Nutspaarbank te Zwolle  en de verhardingen aangevangen in het jaar 1908   in 1909 kwamen gereed:

1.De groote weg beginnende  kasteel Rechteren, verder Dalmsholte van Noord-Zuid doorsnijdende, bij brug No. 6 ( achtereenvolgens Stobbenbrug, Doctersbrug en Weerdhuisbrug genaamd ) het Overijsselsche kanaal overgaande in de Zandsteeg uitlopende en de Eerste Dwarsweg genaamd is.

2.De Zandsteeg van Oost-West loopende en eindigende op twee punten aan den rijksstraatweg die door het dorp Heino loopt.

3.De weg van het dorp Raalte door de buurtschap het Linderte, met eene zijtak naar den Luttenberg langs de rooms-katholieke kerk in Dalmsholte, loopende tot aan de suikerfabriek in het Lemelerveld; het Deventer kanaal nabij bovengenoemde kerk weder overgaande en uitloopende op den Eersten Dwarsweg zooeven besproken, op een honderdtal meters bezuiden brug No.6

Huisman

 

Artikel delen: