Beleidsnota Armoede en Schulden

DALFSEN – Burgemeester en wethouders hebben de beleidsnota Armoede en Schulden 2019-2022 vastgesteld. In de beleidsnota wordt beschreven wat de gemeente doet aan inkomensondersteuning en hoe de gemeente probeert te voorkomen dat mensen in problematische schuldsituaties terecht komen.

De beleidsnota wordt in december in de gemeenteraad besproken. Nieuwe partner voor de schuldhulpverlening De schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van de nota. De gemeente wil mensen helpen die om welke reden dan ook te kampen hebben met schulden.

Wij werken hierbij samen met de organisatie . Dit is onze nieuwe partner bij de schuldhulpverlening.

De beleidsnota kunt u downloaden via . Als u een reactie wilt geven kunt u contact opnemen met de heer Rik Bolhuis via of e-mailadres gemeente@dalfsen.nl

Artikel delen: