Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim

Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof

HOONHORST – Vandaag was het dan zover dat het college van Dalfsen op bezoek was bij Decohof  van Vincent Overgoor aan de Tibbensteeg te Hoonhorst.  Maar niet alleen het college. Ook waren er twee personen aanwezig van de Provincie Overijssel en een architect die met Vincent de prijsvraag heeft beantwoord, waarvan Decohof de winnaar is geworden.

De prijsvraag Brood en Spelen doet een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren; Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. Vincent heeft hiermee de eerste prijs gewonnen. Eigenlijk wilde ik niet eens meedoen aan deze prijsvraag, maar toch een plan ingediend en daarmee een bedrag van € 25.000,- gewonnen die bedoeld is om het landgoedsysteem ecologisch verder te ontwikkelen.

Vincent Overgoor, geboren en getogen op deze locatie, waar zijn grootvader in 1930 is begonnen. Oorspronkelijk was het gebied in het bezit van Den Aalshorst en de boerderij De Bogt, iets verder aan de Tibbensteeg was de basis van dit bedrijf. Het gebied werd opgedeeld in 3 boerderijen, waarvan deze er nu een is. Opa begon hier met vooral koeien en varkens, op een kleinere kavel. Mijn vader heeft de boerderij overgenomen en grond bijgekocht waardoor we nu op 13 ha zitten, daarvan ongeveer 8 ha voor de kwekerij en de overige 5 ha voor anderen zaken en weiland.

In 1993 ben ik begonnen als hovenier wat in 2000 is omgezet in een kwekerij, met telkens meer grond overgenomen van mijn vader, die het rustiger aan wilde doen. Het eerst ben ik begonnen op de hogere bouwkamp bij het huis.

2012 was een lastig jaar, met heel veel strenge vorst en vorst die lang doorging in het voorjaar, het gevolg was dat ik heel veel schade had. Toen ook verder gekeken en een onderzoek laten doen naar de grond en daar zat veel fout. Door de intensieve veehouderij was de grond uitgemergeld, er zaten geen natuurlijke meststoffen in en de noodzakelijke bacteriën ontbraken waardoor planten slecht groeiden. Dat was voor mij de overstap om blad te gaan gebruiken en dit in een dikke laag rond de beplanting aan te brengen. Het heeft ons geleerd dit in het najaar te doen en niet in het voorjaar. Blad van de gemeente vond hier een goede weg. Het gedeelte tussen de plantrijen blijft gras omdat zwarte grond uitspoelt, dichtslaat bij regen en er alleen onkruid wil groeien. Ook zijn we overgegaan tot het planten van singels om meer vogels binnen te halen die schadelijke insecten opruimen waardoor een goede balans ontstaat.

Tevens zijn we gestart met het houden van wolvarkens die de grond open houden en veel schadelijke insecten uit de grond verwijderen. Ik ben geheel gestopt met kunstmest en overgegaan naar groenbemesting. De varkens staan nu even geparkeerd omdat er op dit moment geen werk voor ze is. Ook zijn we begonnen met kippen die zowel insecten als zaden opruimen, de wens is de kippen tussen de beplanting te laten lopen, maar dit zal niet gaan omdat die weer worden weggehaald door roofvogels. Ons systeem van kweken is vriendelijk voor vogels, vlinders en vooral voor de natuur.

Ik zit nu op een relatief klein bedrijf en ben inmiddels 50 en heb geen opvolgers, dit bedrijf zou voor jonge mensen een mooie opstart kunnen zijn om later over te gaan naar een groter bedrijf. Vooral van belang is de aandacht  van de grond om dit vruchtbaar te houden. Mijn doel is dat ik zelf minder werk krijg en misschien zijn  er oplossingen te bedenken voor mensen met een achterstand. Op dit moment heb ik 4 dagen in de week een jongen aan het werk die het voortreffelijk doet en aanvoelt wat de bedoeling is. Ik denk ook dat het systeem kansen biedt voor land- en veeteelt bedrijven die de overstap naar biologisch willen maken en vooral om bewustwording te kweken en inspiraties op te doen.

Bij het bedrijf staat nog een groot aantal m2 veeschuren die ik mogelijk wil slopen om anderen de m2 te verkopen voor rood voor rood, daarin zijn verschillende mogelijkheden. Ik ben nog bezig om een Eco keurmerk te verkrijgen, die aanvraag is ingediend, maar dat  kan mogelijk nog 3 jaar op zich laten wachten. Het totale terrein is op sommige delen zo nat dat het alleen maar geschikt is als weidegrond. Ik ben met het waterschap in overleg om een oude sloot breder uit te graven als waterberging, gaat om een gebied van 1200 m2. Ook een deel van de kwekerij is erg nat wat ik ook het afgelopen jaar niet hoefde te sproeien. Andere delen moest ik regelmatig sproeien. Voor het eerst in jaren lopen hier weer naar schatting 20 fazanten en ook komt de patrijs weer volop voor.

Om aan te tonen wat een goede grond doet heeft Vincent op 13 augustus een oude onderbroek van oma ingegraven. Nu een kleine 3 maand verder is er vrijwel niets meer van over, de bacteriën in de grond heeft het geheel omgezet. Vincent laat geen grond zwart liggen en gebruikt vooral Japanse haver die na het winterseizoen omgeploegd wordt als groenbemesting. Deze manier van werken heeft hij samen met 3 andere collega’s opgezet en blijkt overal resultaat te geven.

Op dit moment zijn studenten van de universiteit Wageningen in het kader van de prijsvraag bezig met verdere onderzoeken, met name wat deze natuurontwikkeling in de grond op langere termijn oplevert.

Op verschillende plaatsen heeft Vincent ook bomen zoals wilgen en fruitbomen geplant die blijven staan. De wilg is prima voedsel voor de koeien en ook de varkens zijn er dol op. Ook neemt de voor bijzonder veel stikstof op uit de lucht.

Op een deel buiten de kwekerij is een labyrint aangelegd van kruiden die vooral rust moet geven die hierin vertoeft, ook hier weer voorzien van forse fruitbomen van oude rassen appels pruimen  en peren.

Op het voorterrein staan vele pallets met potplanten of in grote zakken gereed voor tuincentra die juist gekozen hebben voor deze manier van ecologisch kweken van de planten. Een groot deel van zijn planten gaan naar Engeland, alleen dit deel wat er nu voor verzending klaar staat blijft in Salland.

Kortom het gemeentebestuur was onder de indruk van dit bedrijf en Han Noten nodigde Vincent uit de kennis eens te delen met de gemeenteraad.

Natuurlijk moest op het eind nog de heerlijke varkensworst geproefd worden, die daar volop te koop is.

Hoe een klein bedrijf groot kan zijn in ontwikkeling en aandacht voor de natuur.

WvdV

 

Foto's 14
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Het college van Dalfsen op bezoek bij Decohof - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: