Dalfser kerken helpen minima

DALFSEN – Ook dit jaar verzorgen de gezamenlijke kerken weer een kerstattentie voor ieder die zich de luxe van een “kerstdiner” thuis niet kan veroorloven. De coördinatie rond deze kerstattentie ligt gemeentebreed bij het Diaconaal Platform Dalfsen.

Dit is het overlegplatform vanuit de diaconieën van alle Protestantse en Rooms Katholieke Kerken in Nieuwleusen, Dalfsen, Oudleusen, Hoonhorst en Lemelerveld.
De namen van degenen, die voor de attentie in aanmerking komen, krijgen we van de gemeente, maar dan alleen met toestemming van de betrokkenen. We denken dat er meer mensen op een bestaansminimum zitten dan het aantal dat we via de gemeente doorkrijgen. We willen daarom uw hulp inroepen om meer minderdraagkrachtigen in beeld te krijgen. Kent u iemand binnen uw familie, buren of vrienden, die volgens u slechts met grote moeite het hoofd boven water kan houden of bent u misschien zelf zo iemand, laat het ons dan weten. Iedereen (dus ook niet kerkelijk aangeslotenen) met een minimuminkomen kan voor deze kerstattentie in aanmerking komen.
Wij zorgen dan dat de genoemden met de kerst een attentie krijgen. De namen kunt u tot uiterlijk 13 december doorgeven op telefoonnummer: 430111 (fam. Houweling)
Laten we zorgen dat iedereen een iets verlichte kerst heeft.

Artikel delen: