Maandag weer een openbare raadsvergadering

DALFSEN  – De gemeenteraad vergadert op maandag 17 december 2018 om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA AKKOORDSTUKKEN

1. 1e verzamelplan kernen

2. Stedenbouwkundige invulling locatie Pniël

3. Stedenbouwkundige visie TTA Nieuwstraat 17B LemelerveldAKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN*

4. Voorlopig ontwerp snelfietsroute Zwolle-Dalfsen

5. Kanaalpark Lemelerveld

6. Beleidskader grootschalige energieopwekking

7. Gebiedskeuze JOP Lemelerveld

8. Prijsdifferentiatie grondprijzen

9. Uitzendvergunning stichting lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen

10. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019

11. Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester

12. Verordeningen OZB en Leges 2019

13. Archiefverordening 2018 *onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 10 december 2018.

Artikel delen: