Alzheimer Dalfsen

DALFSEN – Collecteweek Alzheimer Nederland 5 t/m 10 november 2018. De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Dalfsen in de week van 5 t/m 10 november 2018 € 3.246,33 opgebracht. De landelijke opbrengst was € 1.917.681. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Altijd aandacht voor Alzheimer
Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden.

Opbrengst
De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in Dalfsen die hieraan heeft meegeholpen.

Volgend jaar ook meehelpen?
Wilt u in 2019 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant in onze gemeente? Met name voor de nieuwe wijk Oosterdalfsen zoeken we een organisator en enkele collectanten. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij één van de plaatselijke organisatoren, te weten Anny Scheperboer (tel. 0529-431978); Joke Broekman (tel. 0529-432434); Jan Moraal (tel. 06-53990145) of Hans Veluwenkamp (tel. 06-47378140).

Artikel delen: