Weerdhuisweg, amper twee boerenwagens breed - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Weerdhuisweg, amper twee boerenwagens breed

LEMELERVELD – Een begaanbare weg; het hield niet over deze benaming te gebruiken, een  sintelweg amper twee boerenwagens breed. In de crisis rond de dertiger jaren geen geld voor verbetering terwijl het overgrote deel van de bevolking zelfs “met de konijnen door de tralies moest eten” Het merendeel aan deze weg waren boeren met enkele koebeesten, een aantal kippen voor eierverkoop, en een toom varkens. 

Niet te vergeten enkelen die een bok ter dekking hielden voor de vele geiten die werden gehouden.

Nodige adressen waar petroleum en butagas kon worden gehaald, terwijl een enkele rietdekker zijn gezin  in leven wist te houden door anderen een dak  boven het hoofd te bieden.  Al met al deze weg een kwelling voor wie dan ook, artsen die met spoed om hulp werd gevraagd, niet te vergeten ernstig zieken die naar het ziekenhuis in Zwolle moesten worden vervoerd. Ook de plaatselijke middenstanders die hun uiterste best deden klanten van het  dagelijks levens onderhoud te voorzien deze weg een bezoeking.

Hopen en geduldig  wachten op betere tijden, heel misschien na de oorlog derhalve zaken van lange adem maar… een nieuwe toekomst gloort.

Onze oosterburen met hun zwaar oorlogstuig en bezettingsleger ondervonden op deze weg grote moeite zich met haast uit de voeten te maken. Op de hielen gezeten door het machtig bevrijdingsleger. Vanuit de R.K. kerktoren werd hun geen grüss Gott of zegenbede toe gewenst of meegegeven op weg naar hun heimatland, maar wel met vijandelijk vuur uitgezwaaid.

Na hun bezetting kon  spoedig aan herstel van infrastructuur worden gedacht zoals  de verbinding van ons dorp met de wereld buiten de bebouwde kom.

Als  dagelijks nieuws vinden wij in de Oprechte Dalfser Courant d.d. 11- 06 -1948 het verheugende bericht; Wegenbouw bedrijf Boezewinkel heeft een aanvang gemaakt met de vele voorbereidende   werkzaamheden voor  het leggen van een nieuwe weg Lemelerveld – Heino. Dat dit niet voor z’n tijd is, weten degenen, die er dagelijks gebruik van moesten maken. Bovengenoemd nieuwsblad vermeld op 29 -10-1948 De nieuwe weg Heino – Lemelerveld nadert haar voltooing in zover, dat ’t gedeelte van Heino tot aan Doktersbrug voor de winter gereed komt.  Van de driesprong Schutte naar  Lemelerveld zal, naar we vernemen. a.s. voorjaar de weg  van een deklaag voorzien worden.

Wij blijven berichtgeving volgen in dit nieuwsblad en vinden op 06 – 05 – 1949 het navolgende bericht. Deze week wordt de asphalt beton-laag aangebracht voor de weg Heino-Lemelerveld.  Binnen afzienbare tijd zal deze weg geheel gereed zijn, in dit verband lijkt het ons gewenst op het volgende te wijzen;

Weldra zal Lemelerveld verbonden zijn door een prachtige verkeersweg met Zwolle, dit feit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Jarenlang  zijn er bergen klachten geweest aangaande deze weg en een bron van ergernis. Daarom is het ogenblik aangebroken dat dit feit feestelijk moet worden herdacht. Ligt dit soms ook op de weg van Plaatselijk Belang?

De editie van dit nieuwsblad d.d. 20 – 05 -1949 opent met het bericht;

Opening nieuwe weg Lemelerveld – Heino. Vrijdagmiddag werd de laatste vracht in gewalst, tot onze spijt was er weinig publieke belangstelling bij dit gebeuren.

Toen zeventig jaar geleden genoemd; Heinoseweg.

Nu Weerdhuisweg.

H.W.L.

Lemelerveld

2019

H.H.

 

Foto's 3
Weerdhuisweg, amper twee boerenwagens breed
Weerdhuisweg, amper twee boerenwagens breed - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: