Ada Kremer is vrijwilliger van de maand februari 2019

Ada Kremer is vrijwilliger van de maand februari 2019

Meer dan 40 jaar is Ada bijzonder actief bij de Zonnebloem; in Nieuwleusen en in de regio Zwolle!

Toen Ada ging trouwen werkte ze bij wat toen nog de AMRO-bank was (in 1991 werd het ABN AMRO). Vanaf het moment van zwangerschap werd ze ontslagen, iets wat je je nu niet meer kunt voorstellen. Maar Ada wilde niet stil thuis zitten. Ze ging aan de slag met de Zonnebloem in Nieuwleusen en heeft daar inmiddels alle denkbare functies bekleed. Op dit moment is ze weer voorzitter.

De Zonnebloem organiseert verschillende activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking en begeleidt ook mensen individueel. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld een verrassingstocht georganiseerd. Rond Nieuwleusen wordt dan met zo’n 12 auto’s en een busje een leuke route gereden en wordt een interessante locatie bezocht. Onderweg weten de gasten altijd precies te vertellen wie waar woont of gewoond heeft. Dat maakt de tocht al tot een belevenis.

Ada kan goed organiseren, want ze organiseert voor de regio ook jaarlijks een boottocht vanuit Zwolle. Deze dagtocht wordt 2 dagen achter elkaar gehouden, zodat er jaarlijks 2 keer 100 gasten een mooie dag kunnen beleven. Ada doet dit werk voor 12 afdelingen rond Zwolle. Per tocht zijn er 10 vrijwilligers nodig voor de begeleiding.

Het werk voor de Zonnebloem is Ada’s passie, vanwege het directe contact met mensen, maar ze beperkt zich er niet toe.

Ze is ook diaken in de kerk en van daar uit weer lid van de werkgroep mantelzorg, maar ook –inmiddels 10 jaar- voorzitter van de werkgroep ZWO. Dit staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Het hiervoor ingezamelde geld uit de collectes wordt verdeeld over vier verschillende soorten projecten in vier verschillende landen: Colombia, Kameroen, Malawi en Oekraïne.

Ook zijn er jaarlijks twee inzamelacties waarvoor maar liefst 70 vrijwilligers op pad gaan! Daarmee wordt per jaar zo’n € 4000 opgehaald.

Verder zingt Ada graag en dat doet ze tegenwoordig bij het Kleinkoor Excelsior in Ommen. Ze zingt daar niet als sopraan of alt, maar als tenor, omdat dat het beste past bij haar stembereik. Bij dit koor zit ze vervolgens ook in het bestuur; ze zorgt er voor het beheer van het geld.

Haar vragend of dit ‘alles’ is, zegt ze: “Ja, twee keer per maand ben ik vrijwilliger bij de kledingbank”.

Artikel delen: