Het duizelde tijdens de gemeenteraadsvergadering

Het duizelde tijdens de gemeenteraadsvergadering

DALFSEN – Voor de enkeling op de publieke tribune was het maandagavond hoogstwaarschijnlijk een vreemde gewaarwording: de gemeenteraad verleende plaatsvervangend raadsgriffier Henry van der Woude ontslag en luttele minuten later werd hij door burgemeester Erica van Lente beëdigd tot adjunct gemeentesecretaris directeur van de gemeente Dalfsen.

Van der Woude maakte zestien jaar lang deel uit van de griffie. Hij wordt opgevolgd door Jarno Doornewaard die sinds enkele jaren strategisch adviseur is bij de gemeente, een functie die hij naast zijn werk als plaatsvervangend raadsgriffier blijft uitoefenen.
Er waren meer benoemingen die avond. De raad koos Matthias Kuiterman unaniem tot commissielid voor de ChristenUnie. Met zijn negentien jaar is hij het jongste commissielid van de raad.

Vorig jaar vervulde hij een belangrijke rol tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn belangstelling voor de politiek werd aangewakkerd door zijn ouders. Hij heeft veel zin in zijn nieuwe functie. Matthias neemt het stokje over van Jan-Sjirk Rodenboog.

Artikel delen:
Foto 1