College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim

College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal

HOONHORST – Het college van de gemeente Dalfsen was gisteravond op bezoek in Hoonhorst en burgemeester Erica van Lente kon een volle zaal welkom heten. Zij gaf aan nog maar zes weken in Dalfsen burgemeester te zijn en heeft er een levende gemeenschap gevonden.

Zij voelt zich hier nu al thuis, heel bijzonder te werken in een gemeente waar heel veel familie woont, Haar familie komt van oorsprong uit Raalte geeft zij aan. Er is veel te doen in deze gemeente en met de gemeenteraad blijft ze nadenken over de toekomst en kansen van Dalfsen.

 

Na de opening krijgt wethouder Andre Schuurman de microfoon. Ook hij geeft aan dat het voor hem de eerste keer is om in deze vergaderingen een bijdrage te mogen leveren.. Het eerste onderwerp wat ter sprake kwam was de telefonische bereikbaarheid. Hier wordt er vele jaren over geklaagd. Opnieuw zou de KPN toezeggingen hebben gedaan nieuwe en extra zenders te plaatsen of bij te draaien in de hoogspanningsmasten. Weer is het afwachten of dit verbetering gaat brengen.

Glasvezel in de kernen zal er voorlopig niet komen, de belangstelling voor de providers is minimaal omdat het aantal aansluitingen te laag is.

Woningbouw. In de Koele is nog steeds de ene kavel vrij die door de gemeente zelf lang was vastgehouden voor eventuele statushouders, maar voor die kavel blijkt weinig belangstelling.

De plannen voor woningbouw op het terrein Achter de molen en de pastorietuin kan de gemeente niet versnellen. Op dit moment ligt het tussen de grondeigenaar en een projectontwikkelaar. Plannen worden er wel gemaakt, maar er is geen zicht op wanneer er gebouwd gaat worden. Hij roept starters en andere belangstellenden (ouderen) op om zich te melden op de site wonendalfsen.nl. Daar kan met de woningbehoefte aangeven. Met die gegevens kan de gemeente Dalfsen verder met toekomstplannen.

 

Zonneparken. Om te voldoen aan de klimaatproblemen zullen we met elkaar dit op moeten pakken. Doch op dit moment stopt de gemeente Dalfsen met nieuwe plannen in behandeling te nemen. Reeds ingediende initiatieven worden nog wel besproken. De raad zal uiteindelijk een beslissing nemen over plannen. Een ander probleem is dat het netwerk geen ruimte meer biedt aan meer energie. In de zaal liepen de emoties behoorlijk op toen het geplande zonnepark in Lenthe ter sprake kan. Omwonenden verweten de  gemeente dat die niets voor de bewoners om te voorkomen dat hier ruin 17 ha grond voor beschikbaar wordt gesteld. Er kwamen zoveel vragen uit de zaal die maar moeilijk door wethouder Schuurman tot tevredenheid konden worden beantwoord. Om er geen avondvullend onderwerp van te maken besloot burgemeester van Lente het probleem Lenthe af te breken en door te gaan met de volgende spreker.

Wethouder Jan Uitslag sprak over het Sociaal Domein en met name de kindregeling, Die is bedoeld voor ouders met een lager inkomen, onafhankelijk hun bezittingen. Voor elk kind in dat gezin is een bedrag beschikbaar van €400,- per jaar om mee te kunnen doen met andere kinderen. Voor meer informatie kijk op kindregeling.dalfsen.nl

Sport en beweging 2019 – 2023, er is een nieuw sportbeleid in de maak. In een vergadering van 4 maart zal de gemeenteraad mogelijk een beslissing nemen over onder andere hybridevelden. Ledverlichting blijkt niet overal haalbaar. In 2019 zal er een breder onderzoek volgen per veld.

 

Het DNA van Dalfsen. Wethouder uitslag is de verantwoordelijke wethouder hierin. Er volgt in elk geval een verbeelding per kern, gericht op de historie. Lemelerveld was de eerste waar het plan (Brug over het kanaal) inmiddels is gerealiseerd. Hoonhorst zal hier vanavond de plannen presenteren.

 

Wethouder Ruud van Leeuwen  gaf aan dat het vliegveld Lelystad de gemoederen behoorlijk bezig houdt. Hoonhorst was de eerste die drie jaar terug een steen in de vijver wierp en de golven daarvan overspoelen nu nog Den Haag. Hierdoor kan Lelystad voorlopig niet open. De actiegroep heeft samen met andere groepen een boekwerk samengesteld waaruit blijkt dat er heel veel fouten zijn gemaakt in allerlei onderzoeken. Er zijn 9400 zienswijzen ingeleverd tegen de openstelling. In mei zal de minister hierop reageren.

N35, de wens is om hier een autoweg van te maken van 2×2 rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen. De provincie staat achter de plannen en heeft het in behandeling gebracht in Den Haag en het staat in elk geval op de agenda van de minister. Maar hoe lang dit nog kan duren is geen enkel zicht op.

Een klacht bij de nieuwe N35 is dat de uitrijstrook bij de verkeerslichten te kort is om van snelheid te kunnen minderen, zonder het hinderen van achteropkomend verkeer. Ook wordt er ingehaald over de uitrijstroken vaak met hoge snelheid. De wethouder heeft toegezegd dit met Rijkswaterstaat te bespreken.

Een jaarlijks terugkerende klacht zijn de wegkanten van o.a. de Slennebroekweg. Gevaarlijk voor fietsers, waar onlangs weer iemand gevallen is en hard op het wegdek terecht is gekomen. De bermen liggen te laag en worden door het zware verkeer stuk gereden.

Wethouder van Leeuwen gaf zelf aan de problemen op de Sterrebosweg. Grote gaten (veroorzaakt door het wegfrezen van de toplaag), maar zoals hij aangaf, hier ligt een snelheidsbeperking van 30 km per uur, waar de meesten zich niet aan storen. De gemeente gaat deze week nog kijken of de problemen op te lossen zijn.

Een vraag die overbleef, wat gaat de gemeente doen aan het weren van vrachtauto’s op de Heinoseweg die hier niet horen.  Grote vrachtwagen van Aldi en Action komen hier vrijwel dagelijks over om binnendoor van Heino naar Dalfsen te gaan. De wethouder gaf aan dit met de gemeente Raalte te hebben besproken, maar bij hun zijn geen klachten bekend en er zou slechts 3% vrachtverkeer over deze weg gaan. De wethouder overweegt om bij de rotonde aan de stationsweg de bebording aan laten passen zodat vrachtverkeer hier minder overlast veroorzaakt.

Na de pauze presenteerde de Historische werkgroep DNA de plannen voor Hoonhorst en de werkgroep Hoonhorst 250 (Hoonhorst bestaat in 2020 250 jaar) hun programma. In elk geval wordt er op 16 mei 2020 een historische dag gehouden, daarover meer in een ander verslag.

WvdV.

 

 

Foto's 9
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
College bezoekt Hoonhorst en treft een volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: