Nieuwe leden Raad van Commissarissen VechtHorst

DALFSEN – Twee nieuwe leden voor Raad van Commissarissen Woonstichting VechtHorst. Per 7 februari en 1 maart 2019 zijn Rensina van der Velde en Herbert Dubbelink aangetreden als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Woonstichting VechtHorst.

Per 7 februari en 1 maart 2019 zijn Rensina van der Velde en Herbert Dubbelink aangetreden als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen van Woonstichting VechtHorst. Zij volgen Hans Groenhuis en Koene Pit op, die per 31 december 2018 afscheid hebben genomen. Beide heren waren niet herkiesbaar.

Door het vertrek van Hans Groenhuis kwam de functie van voorzitter van de raad vrij. Eddy Veenstra, die sinds 2015 lid is van de raad, vervult deze functie nu. Hij is blij met de benoeming van deze twee nieuwe leden: “Herbert heeft een vastgoedachtergrond. Met zijn expertise op dit gebied en op het gebied van duurzaamheid kunnen we de aard en de omvang van nieuwbouw- en duurzaamheidsprojecten tegen het licht houden. Rensina heeft in haar loopbaan veel ervaring opgedaan op het gebied van wonen en zorg. Met alle uitdagingen die er op dit gebied nog liggen is het prettig dat we op haar ervaring kunnen rekenen. Rensina is ook op voordracht van huurdersvereniging TOEK aangesteld als lid van de raad.”

Een overzicht van alle leden van de raad en een rooster van aftreden vindt u op onze website www.vechthorst.nl.

Artikel delen: