Commissie vergaderde in Dalfsen, ook over de koopzondag

DALFSEN – Het college van de gemeente Dalfsen krijgt opdracht om een hybrideveld voor Hoonhorst verder uit te werken. De meerderheid van de raad is voor koopzondagen hoewel er wel pittige discussies waren.

De commissie is unaniem tevreden over de Spil. Inwonersparticipatie met betrekking tot openbare ruimte moet met name betrokkenheid, samenhang & uitdaging opleveren.

25 maart definitief besluit

De gemeenteraad van Dalfsen neemt in maart een besluit over de koopzondagen in de gemeente. Het college doet het voorstel om  alle zondagen van het jaar de openstelling tussen 12:00 tot 18:00 uur toe te staan. Dit voorstel is gevoed door de uitkomsten van de gesprekken die in januari per kern gevoerd zijn  tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van middenstandsverenigingen, kerken en Plaatselijk Belangverenigingen.

De bijeenkomst vond plaats op 16 januari en werd door alle uitgenodigde partijen bijzonder gewaardeerd. In een constructieve en respectvolle sfeer werden meningen, argumenten, zorgen en randvoorwaarden besproken. Zoals verwacht werd er over de koopzondagen verschillend  gedacht doordat er verschillende opvattingen en principiële overtuigingen zijn over hoe de zondag beleefd wordt. Verrassend voor de verschillende vertegenwoordigers was dat er over en weer ook veel overeenstemming en herkenning gevonden werd op dit thema. Toch was het doel van het gesprek niet om het eens te worden, maar vooral in respect voor elkaar de dialoog te voeren en input te geven voor een voorstel aan de raad. Het verslag van de bijeenkomst en binnengekomen (individuele) reacties bij de gemeente zijn bij het voorstel verstrekt aan de raad, zodat zij een weloverwogen besluit kan nemen.

Voorstel koopzondagen

Ondernemers zijn niet verplicht mee te werken aan de koopzondagen. Of een winkel opengaat op zondagmiddag is een eigen keuze van de winkelier. Tijdens de bijeenkomst werd door de betrokkenen uit de verschillende kernen aangegeven dat een onderscheid in aantal koopzondagen of openingstijden per kern niet wenselijk is. Daarom is in het voorstel opgenomen dat de mogelijkheid voor koopzondagen op eenzelfde manier voor alle kernen geldt.

Start koopzondagen

De raad bespreekt het voorstel in de raadscommissie van 4 maart. Een besluit over de koopzondagen staat gepland op maandag 25 maart. Als gevolg van het besluit wordt de Algemeen Plaatselijke Verordening (Apv) door de gemeente aangepast. Het voorstel is de wijziging in de Apv direct van kracht te laten zijn. Dat betekent dat wanneer de raad op 25 maart een besluit neemt conform het collegevoorstel, er daarna koopzondagen mogelijk zijn in de gemeente.

Afspraken coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is besloten om afspraken te maken over koopzondagen in de gemeente. Lemelerveld heeft nu al de mogelijkheid voor koopzondagen in tegenstelling tot de andere kernen van de gemeente. In juni 2018 heeft de raad besloten om extra koopzondagen in Lemelerveld toe te staan gedurende de maanden juli en augustus. In het coalitiedocument van 2018- 2022 is opgenomen dat ondernemers zelf aan het roer staan. De middenstandsverenigingen is de ruimte gegeven om in aantoonbaar overleg met de middenstand en kerken per kern met voorstellen te komen tot openstelling van winkels op zondagen. De gemeente heeft dit overleg gefaciliteerd en op basis van de uitkomsten van dit overleg legt het college nu dit voorstel voor aan de gemeenteraad.

Artikel delen: