Herijking van het duurzaamheidsbeleid

DALFSEN – College van B&W legt herijkt duurzaamheidsbeleid voor aan Dalfser gemeenteraad. Het college van B&W legt op 11 maart de herijking van het duurzaamheidsbeleid aan de gemeenteraad van Dalfsen voor.

Aanleiding voor deze herijking zijn de energietransitie en de ontwikkelingen die daardoor in hoog tempo op de gemeente afkomen en die kansen bieden, maar ook bedreigingen. In het herijkte beleid zet het college in op het ontwikkelen van een reële en acceptabele Dalfser Energiemix, het opstellen van een warmteplan voor iedere wijk in de gemeente en actieve deelname aan het samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast stelt het college voor om jaarlijks één evaluatiemoment met de raad in te plannen tijdens de raadsperiode 2019-2022.

Artikel delen: