Oude boerderijnamen, heel interessant! - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Oude boerderijnamen, heel interessant!

OUDLEUSEN – De informatieavond over de boerderijnamen van 27 februari in de Wiekelaar in Oudleusen was goed bezocht. Er was bij de bewoners van het buitengebied veel vraag naar informatie over de geschiedenis van hun boerderij en de omgeving. Het is ook een groot stuk buitengebied gebied van Oudleusen waar de Historische werkgroep Oudleusen de bewoners van heeft aangeschreven.

Het gaat om de markegrenzen en de voormalige gemeentegrens met Nieuwleusen n.l. de Vecht, Veldweg, Stouwe, en de Middeldijk. Die avond werden oude kaarten getoond met zo’n 140 oude veldnamen om daarmee de aanwezigen, die nog zochten naar een oude naam, op een idee te brengen.Veel mensen wilden graag eerst meer informatie over hun erf en dat kon hun worden toegestuurd. Dan is een mailadres best handig want dan kan veel informatie uit het Boerderij- en Veldnamenonderzoek zo verzonden worden. Iedereen in het omschreven gebied heeft nog tot 1 april de tijd om te reageren. Wie nog informatie wil of wie het formulier kwijt is kan contact opnemen met onderstaande adressen. Ook voor nader overleg over een eventuele naam kan contact opgenomen worden.

Historische werkgroep Oudleusen
Willie van Oenen, tel. 0529-471242

Frank van Pijkeren, mailadres: fvpijkeren@kpnplanet.nl

Artikel delen:
Foto 1