Beheer en onderhoud watergangen

Hoe denkt de SGP over:
Beheer en onderhoud watergangen, kan het goedkoper?

Waterschappen zijn aan veel regels gebonden. De Flora en Fauna wet bemoeilijkt het tijdig maaien van de watergangen. Voor bepaalde data mag je niet maaien. Om voldoende afvoer te houden bij veel neerslag zijn er gelukkig uitzonderingen. Toch moet het waterschap het water vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. Daarom moeten waterschappen waterbergingen maken, waar bij grote buien het water tijdelijk kan worden opgeslagen. Zo wordt wateroverlast voorkomen. In nieuwe woonwijken leggen de gemeenten wadi’s aan met hetzelfde doel. Bij aanleg van waterbergingen heb je te maken met de aanlegkosten. Dat is eenmalig. Maar het onderhoud komt jaarlijks terug (grasmaaien + afvoeren). We kunnen er bos of hakhout van maken, zodat je eens in de 5, 10 of 25 jaar onderhoud hebt, maar het blijft terugkomen. De jaarlijkse kosten dalen daar ook niet van. Wij vinden dat je bij het onderhoud van bergingen zoveel mogelijk moet samenwerken met bijvoorbeeld boeren, terreinbeheerders of andere (recreatie) ondernemers Zij kunnen een stuk berging kopen/pachten tegen een aangepast tarief. Ze maaien het gras of doen ander onderhoud en het waterschap is van de onderhoudskosten af. Alleen bij extreme regenval stroomt het water de berging in. Dat duurt dan een paar dagen. De rest van de tijd kan de berging voor andere doelen gebruikt worden. Zo kan het waterschap de onderhoudskosten structureel verlagen en dat vindt u terug in uw tarieven.

Artikel delen: