De commissie vergaderde

DALFSEN – Gemeentelijke visie op GGD 2018-2023 kan op instemming rekenen van de commissie, besluit in de raad. Specifieke aandacht voor jeugd, psychische gezondheid, vergrijzing en kwetsbare ouderen en een gezonde leefomgeving.

Beleidsplan “Transformatie sociaal domein in uitvoering” moet als een paraplu boven de andere sociaal maatschappelijke beleidsterreinen functioneren. Er is vooral vraag naar maatwerk, nog teveel in regels verpakt. Waardering voor dit stuk, wordt nader besproken in de raad.

Beleidsplan 2.0 Duurzaamheid goed ontvangen. Wel is er een roep om actie, zorgvuldig en zo snel mogelijk aan de slag. De commissie kan instemmen met de aanpak van JONG!Dalfsen, brug tussen gemeente en jeugd.( facebook.com/jongdalfsen) Het College kreeg diverse suggesties mee.

Artikel delen: