Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim

Waterschapsdebat druk bezocht

DALFSEN – Waterschapsdebat druk bezocht in de Stoomfabriek Gisteravond werd het waterschapsdebat gehouden in het Theater de Stoomfabriek te Dalfsen, georganiseerd door de duurzame dorpen in de gemeente. De avond werd geleid door Gerard Brakkee van Groen Gebogen. Eerst werd de zaal een vraag gesteld, durf je op dit moment het Vechtwater te drinken.

Het algemeen antwoord was neen. Zou je het over 4 jaar willen drinken, ja, maar dan zal er heel wat moeten gebeuren.

In Nederland zijn er 21 waterschappen, met ieder hun eigen plannen. Beslis als burger mee over het Waterschap in jouw buurt en ga volgende week stemmen. Vijf politieke partijen kwamen vanavond aan het woord in een forum om hun standpunten toe te lichten, maar ook 2 milieu of natuur organisaties.

Water is belangrijk, maar we moeten wel schoon water doorgeven aan ons nageslacht is de mening van Herman Odink lid van de Christen Unie en als waterschapsbestuurder uit deze gemeente. Ook Henk Oegema uit Ankum die namens het CDA in het dagelijks bestuur zit gaf aan en afvoer van water heel belangrijk is. Ook bij wateroverlast gat er veel gebeuren waar het CDA zich graag voor wil inzetten.

De avond werd ingedeeld in 4 stellingen waar ieder op kon reageren; Stelling 1; Vaste zetels moeten worden afgeschaft. (zie foto). Een groot risico is dat als elke 4 jaar anderen het waterschap gaan leiden er veel kennis en deskundigheid verloren gaat. Toch was de meerderheid voor eht afschaffen van de vaste zetels,

 

Stelling 2, eerlijker verdeling van de kosten;

In geval van droogte gaat water nu eerst naar natuurgebieden, gevolgd door de landbouw. De natuur mag geen rivierwater ontvangen, die is te rijk aan mineralen. Overvloedig hemelwater is goed op te vangen in de natuur. De landbouw moet water goed af kunnen voeren. Volgens Henk Oegema moet bij overlast het waterschap eerst aandacht geven aan de dijken, daarna de gevoelige Werribben, dan landbouw en dan natuur. Probeer schade in de landbouw te voorkomen.

Herman Odink pleit voor een eerlijke verdeling van de lasten, op dit moment betalen de landgoederen  en de natuur maar een fractie van wat de boeren per ha betalen, terwijl die wel de vruchten plukken. Het waterschap moet veel doen om de natuur van voldoende water te voorzien, kost heel veel, maar krijgt er niets voor terug.

Stelling 3; moeten de belastingtarieven verhoogd worden om duurzamer te werken;

Niet ieder heeft die mening. Meer doen aan opwekken gas uit rioolwater. Energiemaatregelen nemen welke binnen 10 jaar terug te verdienen zijn is de mening van de VVD. Het CDA pleit voor energie uit rioollslib, maar ook uitbreiding windmolens en zonnepanelenparken. Maar beperk je tot de kerntaken van het waterschap is de mening van anderen.

Duidelijk is dat heel veel mensen een extra investering niet kunnen betalen geeft de partij 50+ aan. Overweeg eerst wat je zelf kunt doen alvorens het wordt opgelegd zegt de VVD.

Henk Oegema geeft aan dat waterkracht in de Vecht niet realistisch is, levert weel te weinig op en de kosten zijn hoog.

Toch is men algemeen van mening dat Groen Gebogen hierin wel een goed initiatief heeft getoond, als proef zouden we dit moeten omarmen zegt de VVD. We zullen risico’s moeten durven te nemen, maar dan wel met alle waterschappen gezamenlijk en niet alle 21 met eigen plannen bezig gaan. Helaas blijkt die landelijke samenwerking ver weg.

Stelling 4. De waterschappen zouden mee moeten betalen aan klimaatbestendige maatregelen in nieuwe en bestaande wijken en steden. Herman Odink is het daar volledig mee eens, regenwater hoort niet in het riool, maar in de sloten of in een wadi om te infiltreren. Bestaande wijken aanpassen, maar het blijft wel de verantwoording en op kosten van de gemeente. Elke burger zou meer moeten doen, verwijder bestrating in je tuin, plant een boom of struik en ontkoppel je hemelwaterafvoer waar dit mogelijk is. Regenwater moet op de locatie blijven waar het naar beneden komt.

Ook de VVD heeft die mening en levert een enorme besparing op in rioolzuiveringskosten. De gemeente Dalfsen is wat dit betreft erg goed bezig.

Vanuit de zaal kwamen opmerkingen dat het waterschap te weinig doet aan goede voorlichting, zo verdwijnen nog steeds miljoenen reinigingsdoekjes, medicijnen, vet en andere middelen in het riool terwijl dit niet de bedoeling is. Het kost ontzettend veel om dit uit het riool te verwijderen en het gevolg is dat 80 % van het rioolwater ongezuiverd wordt geloosd.  Dit moet anders. De burger voelt zich teveel op afstand gezet, terwijl het waterschap er voor ons allemaal is. De burger kan stemmen voor 21 zetels, maar daarvoor krijgen ze onvoldoende terug.

In elk geval was hiermee de toon voor vanavond gezet en als laatste de oproep.

GA IN ELK GEVAL STEMMEN VOLGENDE WEEK.

Na afloop van het debat ontvingen de deelnemers van Gerard Brakkee een fles Vechtwater, gebotteld 12 maart 2019 bij de Vechterweerd en kon de organisatie teruglijken op een zeer geslaagde avond.

 

WvdV

Artikel delen:
Foto's 10
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim
Waterschapsdebat druk bezocht - Foto: Wim
Foto: Wim