Maandag weer raadsvergadering

DALFSEN – De gemeenteraad vergadert op maandag 25 maart 2019 om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. U mag daar bij zijn want het is openbaar.Agenda:

AKKOORDSTUKKEN
1. Hybride sportveld VV Hoonhorst
2. Evaluatie en aanpak Jong Dalfsen
3. Visie op inbreng GGD 2018-2023
4. Herijking duurzaamheidsbeleid

BESPREEKSTUKKEN
5. Openstelling winkels op zondag
6. Beleidsplan transformatie sociaal domein
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden bij de griffie via griffi e@dalfsen.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de griffier.

Artikel delen: