Vechtzomp keert terug naar Dalfsen - Foto: Geert Bistervels
Foto: Geert Bistervels

Vechtzomp keert terug naar Dalfsen

DALFSEN – In Dalfsen heeft een groepje enthousiaste mensen in 2017 het idee opgevat om te proberen de Vechtzomp weer terug te krijgen in Dalfsen en dit plan lijkt aardig te gaan lukken. Dit initiatief is ontstaan vanuit hun passies voor varen, voor water en voor de historie van Dalfsen.

Het huidige stichtingsbestuur wordt gevormd door Henk Nap, Jan Laarman, Hans Frijling, Geert Bistervels en Jan van der Weerd.

Het zou mooi zijn om vanuit historisch perspectief een replica van de zomp terug te brengen in Dalfsen. Een zomp hoort bij Dalfsen en hoort bij de Vecht. Daarmee wordt tevens een culturele en maatschappelijke leemte ingevuld.  De realisatie van de Vechtzomp past binnen het programma Ruimte voor de Vecht en het onderdeel het Tien Toren Plan. Dit plan is bedoeld om in tien verschillende gebieden de Vecht nog beter zichtbaar en toegankelijk te maken. Dit plan maakt mensen meer bewust van de aantrekkelijkheid van de Vecht. Een Vechtzomp aan de kade vóór het Waterfront is beeldbepalend en uniek voor Dalfsen.

Deze Vechtzomp gaat Dalfsen weer historisch, economisch en toeristisch op de kaart zetten. De Vechtzomp is voor Dalfsen onderdeel van het project DNA van de historische kring Dalfsen. Leden van de Historische Kring Dalfsen schrijven de verhalen die verteld worden tijdens vaartochten met de zomp. Op dit moment zijn ca 35 mensen gestart met het volgen van de cursus “schipper” om daarmee hun vaarbewijs 1 te halen, nodig om op deze zomp te mogen varen.

In de 17e en 18e eeuw bestond er een levendige grensoverschrijdende handel van goederen via de Overijsselse Vecht tussen Duitsland en Nederland. Deze goederen waren o.a. Bentheimer zandsteen, hout, voedselproducten en werden over deze regenrivier vervoerd met de zgn. zompen, houten platbodems van ca 12 meter lang en 3 meter breed met een diepgang van ca 40 cm, dus uitermate geschikt om op de Vecht te varen, die vaak een lage waterstand had. Het Paleis op de Dam is gebouwd met Bentheimer zandsteen, dat getransporteerd werd in vechtzompen. En die kwamen allemaal via Dalfsen voorbij van oost naar west.  Sommige goederen werden in Kampen overgeslagen op grotere schepen voor de vaart over de Zuiderzee richting Amsterdam.

Ze konden vrachten vervoeren van 10 tot 15 ton. Dalfsen beschikte over meer dan 70 schippers, die met hun zompen over de Vecht hebben gevaren. De Vecht was en is onlosmakelijk verbonden met Dalfsen. De Dalfser zomp zal beeldbepalend zijn voor de rijke historie van de Vecht en Dalfsen. Deze zomp past daarom in het DNA van Dalfsen. Dit vervoer over water ging door tot ca 1910/1920, waarna de zompen uitstierven door de opkomst en ontwikkeling van auto’s en treinen. Vervoer over wegen en spoor waren veel sneller en goedkoper.

Om de vechtzomp te bouwen is veel geld nodig. De begroting van ruim € 180000 is rond,  waarvan ca €150000 voor de boot, inclusief mast, zwemvesten en afdekzeil. De stichting Vechtzomp Dalfsen hoopt 40% daarvan van het Europese subsidieprogramma Leader te ontvangen. Op 22 mei 2019 wordt bekend of de stichting dit bedrag ontvangt. De stichting heeft er alle vertrouwen in dat het geld van Leader er zal komen.  Daarnaast dragen de gemeente Dalfsen, het Waterschap, horecabedrijven en particuliere initiatieven een financieel steentje bij. De ontbrekende €15.000 heeft de stichting gefinancierd via een lening. Om de Vechtzomp de komende jaren te kunnen exploiteren, zoekt de stichting nog vrienden/donateurs, die eenmalig of jaarlijks een bedrag willen schenken. Dat geld is nodig voor het onderhoud, de verzekering en het liggeld in de winter. Mensen kunnen zich als “Vriend van de Vechtzomp Dalfsen” aanmelden via onderstaand email adres. Ook zal er in de toekomst nog veel geld nodig zijn, omdat er een wens zal zijn om ook nog een botenhuis te gaan bouwen.

Een groepje vrijwilligers bouwt momenteel met man en macht aan de replica van een Vechtzomp op De Waarf in Enter. De stichting hoopt dat de Vechtzomp eind mei of begin juni klaar is. Er is een kleine vertraging opgelopen omdat de hoofdtimmerman ziek was.  In 1986 werd er al een replica gebouwd in Giethoorn. Deze zomp vaart nu op de Regge. Recent kreeg Grambergen al haar eigen zomp. De Vechtzomp voor Dalfsen wordt van Deens eikenhout gemaakt. Het schip komt er authentiek uit te zien, maar zal ook moderne voorzieningen bevatten, zoals een stille elektromotor en een hydraulische arm die de mast kan laten zakken. De zomp biedt plaats aan vijf en twintig tot dertig mensen.  De bouw vordert wel, maar we kunnen nog niet precies zeggen, wanneer “de doop” van de boot zal zijn. Maar dit kunt in u in de (lokale) media volgen

Hiawatha Actief is een belangrijke partner voor de Stichting Vechtzomp Dalfsen. Zij zullen garant staan voor de planning en de boekingen van de vaartochten. Samen met toeristische en recreatieve ondernemers uit Dalfsen zullen zij diverse arrangementen mogelijk maken voor zowel bewoners als bezoekers aan het Vechtdal.

Te denken valt aan bezoeken aan het sluiswachtershuisje bij Vechterweerd in combinatie met een bezoek aan “Het Boerhoes” van Antje Kingma. Ook gaat restaurant MooiRivier leuke arrangementen in combinatie met de zomp aanbieden. Speciale vaarten van Dalfsen naar Ommen of van Dalfsen naar Zwolle zijn in overleg eveneens mogelijk. In overleg zijn er allerlei arrangementen te  bespreken voor families, vriendengroepen, bedrijfsuitstapjes, schoolreisjes of verenigingen.

Er zijn plannen om met de Vechtdal bierbrouwerij een zogenaamd Zompbiertje te ontwikkelen.

Stichting Vechtzomp Dalfsen wil het schip vanaf omgeving Vechtbrug  Dalfsen laten varen tussen de stuw van Vechterweerd (in westelijke) en de stuw Vilsteren bij Mooi Rivier (in oostelijke richting). Dalfsenaren en toeristen zijn komende zomer welkom om een tochtje te maken en de stichting zal er voor zorgen dat niemand chagrijnig uit de boot mag komen.

Op donderdag 7 febr. j.l. was er in het (overvolle) theater van Dalfsen een zeer geslaagde info-avond, waarbij de plannen van de ontwikkelingen en de vorderingen van de Dalfser Vechtzomp werden gepresenteerd aan 150 personen.

Voor meer informatie zie: www.vechtzompdalfsen.nl  of info@vechtzompdalfsen.nl of op Facebook : Vechtzomp Dalfsen.

Contact met Hiawatha Actief:  www.hiawatha-actief.nl of info@hiawatha-actief.nl

Foto's 4
Vechtzomp keert terug naar Dalfsen - Foto: Geert Bistervels
Foto: Geert Bistervels
Vechtzomp keert terug naar Dalfsen - Foto: Geert Bistervels
Foto: Geert Bistervels
Vechtzomp keert terug naar Dalfsen - Foto: Geert Bistervels
Foto: Geert Bistervels
Artikel delen: