Problemen rond smalle wegen

DALFSEN – Rondvraag van Gemeente belangen  van Jos Ramaker: Geacht College van B&W, Afgelopen woensdag hebben de verkiezingen plaats gevonden voor de Provinciale Staten. Er zal onder leiding van informateur Jansen een nieuw bestuur moeten worden geformeerd.

Onze dringende vraag is nog steeds aan het College;, en deze is ook gesteld op de avond van Plaatselijk Belang Lemelerveld:

-hoe gaat de Provincie de grote problemen bij de op- en afritten van de N348 oppakken en oplossen? Problemen zijn de veel te smalle wegen en de te haakse bochten en te krappe afritten.

U ziet de diepe sporen en de kapot gereden bermen door alle verkeer, met name door het zware verkeer.. Fietsers komen daar echt in gevaar omdat de wegen in die bochten veel te smal zijn.

Wat gaat er nu echt gebeuren en wanneer komt hier een oplossing voor?

Hoe geeft u dit probleem door aan het nieuwe bestuur? Zodat het niet nog langer gaat duren want wij willen daar graag snel een goede en veilige oplossing realiseren.

Het College heeft bij Provincie de problemen rond smalle wegen, op- en afritten N348 ( Lemelerveld) aangegeven, gevaarlijke situatie voor fietsers en er komt een structurele oplossing!

De weg wordt verbreed en er komt een dubbele strook grasbetonstenen. Erkenning van het probleem!

Artikel delen: