Jaarlijkse ledenvergadering plaatselijkbelang Vilsteren - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Jaarlijkse ledenvergadering plaatselijkbelang Vilsteren

VILSTEREN – Op 29 maart jongstleden werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Vilsteren onder grote belangstelling gehouden. Ruim 60 aanwezigen kregen een volle en gevarieerde agenda voorgeschoteld. Veel dorpsbewoners, de landgoedeigenaar, maar ook de burgemeester en een aantal raadsleden van de gemeente Ommen bleven tot het eind geboeid door de onderwerpen aanwezig.

Woningbouw, verkeersveiligheid, mobiele bereikbaarheid, de cohesie gelden, de energiecoöperatie en de uitbreiding van de buurtbus over Lemele waren zo maar enkele onderwerpen die werden toegelicht en besproken. Er werd afscheid genomen van 2 bestuursleden die bedankt werden voor hun jarenlange inzet.
Drie gastsprekers traden op, die ingingen op belangrijke veranderingen in 2018: burgemeester Hans Vroomen van Ommen lichtte de ontvlechting toe en ging in op de wens van de gemeente bewoners te ondersteunen bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
De directeur van de Willibrordus basisschool, de heer Marco Veneboer, vertelde over de keuze van de school om een ‘buitenschool’ te worden die voor haar onderwijs gebruik gaat maken van de mogelijkheden om onderwijs te verknopen met het karakter van het landgoed.
Tot slot ging directeur-rentmeester van het Landgoed, de heer Hugo Vernhout in op het nieuwe beleidsplan en de relatie met de gemeenschap en met Plaatselijk Belang. De vitaliteit en leefbaarheid van het dorp en ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen qua duurzame woningbouw zijn als belangrijke doelstellingen opgenomen.

Foto 1
Artikel delen: