Gerda Koenjer is vrijwilliger van de maand april 2019

Gerda Koenjer is vrijwilliger van de maand april 2019

LEMELERVELD – In 1976 was Gerda samen met enkele anderen initiatiefnemer voor het sociaal-cultureel werk in Lemelerveld. Dat werk is toen vooral door de aanwezige kerken opgezet. In de loop der jaren zijn er verschillende samenwerkingen geweest, zoals die met de Stichting Vechtstreek, Dunamis en Landstede. En nu is het Saam Welzijn, zoals in allen kernen van de gemeente Dalfsen.

Gerda heeft er steeds allerlei kinderwerk georganiseerd: creatief werk, de timmerweek en de smikkelclub. Maar daarnaast heeft ze ook volwassenen werk gedaan.

In de loop der tijd is het vrijwilligerswerk volgens Gerda steeds zakelijker geworden, waardoor de gezamenlijkheid, het persoonlijke contact en daardoor de betrokkenheid minder is geworden. Gerda vindt juist dit soort dingen van groot belang, nodig om vrijwilligers actief te houden en hen ook de waardering en voldoening te geven.

Vrijwilligerswerk wil voor Gerda niet zeggen dat het werk een beetje losjes kan worden gedaan. Integendeel: “zorg dat werk goed wordt voorbereid, dat afspraken worden nagekomen, dat een hechte groep ontstaat.”

Gerda weet waarover ze praat, want ze was en is vrijwilliger op tal van terreinen.

Ze heeft jarenlang meegewerkt aan een vakantiebijbelschool, aan de jaarlijkse dahlia corso, inzameling van kleding voor Polen, enz.. Ze heeft ook veel bestuurlijk werk gedaan voor de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, lokaal regionaal en provinciaal. Tegenwoordig heet dat vrouwennetwerk ZijActief.

Gerda gaat ook elke 14 dagen bloemschikken met bewoners op de PG afdeling in het verzorgingstehuis Brugstede en ze is er vrijwilliger creatieve avonden. Verder is ze vrijwilliger thuiszorg, waarbij een mantelzorger wordt ontlast.

Gerda is al eerder opgevallen als een vrouw die zich inzet voor de samenleving. In 2009 ontving ze daarvoor namelijk een koninklijke onderscheiding.

Gerda zegt: “Voor mij hoef ik niet zo nodig in de schijnwerpers te staan. Vrijwilligerswerk, dat doe je samen. Het vrijwilligerswerk heb ik met heel veel liefde gedaan. Het is een nuttige en voldoening gevende bezigheid en het is ook een leerzame periode geweest, die ik in mijn leven niet had willen missen! Die dankbaarheid van kinderen, van mensen die ik door mijn vrijwilligerswerk ontmoet, die glimlach die ik ontvang, dat is voor mij al een bedankje!  Daar doe ik het voor!  Ik ben dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen doen!”

Tekst en foto: Jaap Hadders

Artikel delen: