Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim

Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal

HOONHORST – Dinsdagavond werd de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst gehouden en door de vele punten op de agenda trok het weer een volle zaal. Natuurlijk kwamen eerst de officiële onderwerpen als bestuursverkiezing aan de orde, dit bracht geen wijzigingen. Ook de kascommissie kon weer spreken van een financieel goed jaar.

Wel kwam daaruit een opmerking naar voren. Al jaren staat er een groot bedrag in de boeken wat destijds door de Rabobank is geschonken toen de Rabobank in Hoonhorst is opgeheven, doch er is nooit een bestemming gevonden. Het bestuur is gevraagd na te denken om dit toch een keer te gaan besteden.

Actiepunten uit 2018/2019; Bereikbaarheid KPN lijkt verbeterd te zijn door bijplaatsen en aanpassen van de masten.  Plaatselijk Belang treft voorbereidingen voor het aanpassen van de  eigen website.  De laagvliegroute Lelystad en waarde vermindering woningen blijven aandacht vragen.  Er is een woonbehoefte onderzoek geweest. Pl. Bel. zorgt voor ondersteuning Hoonhorst 250.  Er is een intentieverklaring voor meer samenwerking van de beide scholen en de BSO. De plannen voor een leef en beweegpark liggen even stil. Pl. Bel zorgt voor ondersteuning overige plannen in het dorp.

Punten die voor 2019/2020 op het programma staan;  Zorgen voor wonen en bouwen voor jong en oud. Werken aan een vergroening van de dorpskern.  Dorpsvuurwerk continueren. Aandacht stichting Kulturhus en de toekomst. Vliegveld Lelystad, in mei komt de minister met informatie naar de kamer, zorgen zijn er over meer geluid in deze regio dan voorzien. Onderzoek loopt. Stichting Hoog Overijssel financiert op dit moment nog de acties. Pl. Bell. ondersteunt acties verbreding N35 tot Wierden.

Rondvraag;  Gemeente zou in overleg met gemeente.  Raalte borden plaatsen bij Heino en rotonde Dalfsen om vrachtverkeer Heinoseweg tegen te gaan, we zien nog steeds geen actie.

Gemeente  zou met gemeente Raalte overleggen om onderdoorgang Ganzepanbrug voor landbouwverkeer te verdiepen. Ook hierin nog steeds geen actie. Oversteek Hagenweg wordt te gevaarlijk.

 

Na de pauze kwamen drie sprekers aan het woord;

Harold Verkouw met voorstellen voor een dorpsboomgaard, zie bijgevoegde foto’s van de presentatie. Doel is meer biodiversiteit rond Hoonhorst, past in het plan Hoonhorst 250.  Locatie Zwarteweg, bijna 2 ha grond in eigendom van de gemeente Dalfsen. Bewoners hechten veel waarde aan het behoud van hun uitzicht.  Harold noemt dit een unieke kans om het leefklimaat voor vogels en insecten te vergroten, dit past bij Hoonhorst. Mogelijk meer knotwilgen rond de wadi /Zwarteweg en aanleggen meidoorn vlechtheggen. Plaatsen insectenhotel en bijenkasten in combinatie met bloemrijk grasland.  Gemeente Dalfsen enthousiast over de plannen en legt het voor aan het Oversticht. Afspraak is als de plannen vorderen er overleg komt met de direct aanwonenden.

De tweede spreker was Vincent Overgoor van Decohof  Hoonhorst. Vincent heeft een kwekerij van tuinplanten die op een natuurlijke manier, zonder chemicaliën en zonder kunstmest worden gekweekt. Hij heeft meegedaan aan een prijsvraag om de leefbaarheid op het platte land te vergroten middels de formule “Start-up-Farm”. Daarmee heeft hij een eerste prijs behaald en een mooi geldbedrag voor verdere ontwikkelingen. Veel bedrijven op het platte land zitten met vergrijzing en hoe kun je  kleine stukken land verbeteren. Daarvoor zit hij vol met ideeën. De voedingsbodems moeten sterk verbeterd worden, ook bij de landbouw. Daarbij staat een strategie centraal voor de komende 10 jaar.

De Decohof is aangewezen als een pilot project in een “Start-uo Farm 1”. Kleinschalig en  biologisch. Zelf heb ik geen erfopvolging, dus gestart met nieuwe duurzame lijn voor bedrijfsvoering, o.a met varkens, kippen en speciale koeien. Varkens die de grond los houden en omwoelen, maar ook de grond opschonen, kippen die de insecten verwijderen en koeien die zorgen voor de mest en biodiversiteit. Ook heb ik speciale bomen geplant en ben bezig om een waterbuffer aan te leggen om meer water in het gebied vast te houden als wapen tegen de droogte.

Wij hebben inmiddels door deze aanpak goede grond ontwikkeld. Op bijgaande foto zie je oma’s onderbroek na 1 maand in de grond vrijwel geheel verteerd.

Wij werken aan een nieuwe opzet van de kwekerij, denken aan de aanleg van een pluktuin, inmiddels een labyrint met tuin en andere kruiden, maar ook de varkens moeten voor ons een verdienmodel worden.

“Laat ondernemerschap tot bloei komen”. De Decohof geeft ook die mogelijkheden graag door aan anderen.

Als laatste sprekers kwamen aan het woord Antoni Voets en Fleur Schilts van Duurzaam Hoonhorst over “Energietransitie”. Wat maken we er nu en straks van in Hoonhorst. De opwarming van de aarde zal teruggebracht moeten worden en naar CO2 neutraal. Zon en  wind zijn de grootste leveranciers, maar daar zijn we er niet mee op de huidige wijze.

In Hoonhorst is nog veel dakoppervlak vrij. Waterstof lijkt misschien een oplossing, maar vraagt ook energie voor opwekking. Zonneparken waarin bewoners mee kunnen doen om de opbrengsten hier te laten en niet te laten verdwijnen bij ontwikkelaars. Woningen verduurzamen is van groot belang.

Duurzaam Hoonhorst wil u daar graag mee helpen, stuur een mail en dan gaan we samen werken om uw plan te realiseren.

Kortom het was weer een boeiende avond in Hoonhorst.

WvdV

 

Foto's 12
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Plaatselijk Belang Hoonhorst trok weer volle zaal - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: