Op momenten stroomt het goed

DALFSEN – STROOMGEBIED VECHT – Ondanks de afwezigheid van voldoende regen en de angst voor opnieuw een droogteperiode is Waterbedrijf Vitens te spreken over de kortstondige toename van het debietverloop van de Vecht.
Daar waar het KNMI voorziet dat er weer voorzichtig aan sprake kan zijn van droogte, is het waterwinbedrijf rondom Dalfsen een stuk beter gemutst.

Met name op de avond van 10 april is er tussen kwart voor tien en tien uur, tijdens de rust bij de wedstrijd van Ajax tegen Juventus, een toename van waterlozing waargenomen van 185 kuub. Deze toename van water in het rioleringssysteem zal de vecht, na zuivering van dit water, goed doen. Zodoende is het mogelijk dat het lage grondwaterpeil in Dalfsen en omstreken kortstondig verminderd zal worden.
Ondanks het toch wat ongunstige tijdstip waarop Ajax woensdag 10 april moest spelen was er tijdens de pauze van de wedstrijd een duidelijke toename te zien van het watergebruik in Dalfsen. De oorzaak hiervan was dat veel mensen toch even snel naar de wc gingen.
Bij navraag bij het KNMI werd het volgende gesteld: ‘De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) waar het KNMI ook deel van uitmaakt, komt bij elkaar als er sprake is van een mogelijk watertekort. Het LCW volgt de droogtesituatie nauwlettend en neemt maatregelen. Houdt de droogte aan en wordt de vraag naar water nog groter dan wat er aan regen viel en via de rivieren ons land binnenstroomt, dan wordt er opgeschaald naar het Management Team Water.’ In het geval van Dalfsen is hier op dit moment geen sprake van want de toename van het debietverloop van de Vecht is gunstig. KNMI-klimatoloog Robert Sluyter grapt: ‘Vaker doorspoelen doet ook de natuur goed. Bedankt Dalfsen!’

Artikel delen: