Autobusdienst “Hardon”

Autobusdienst “Hardon”

LEMELERVELD – Een droeve dag voor aanwonenden van de spoorlijn Deventer – Ommen deze veertiende Mei 1935. Niet alleen om het bijzondere koude en natte weer, nee Bello het boemeltreintje maakt zijn aller laatste rit door het Sallandse. Niet aan slijtage onderhevig na vijf en twintig jaar trouwe dienst maar exploitatie tekort een niet te genezen kwaal.

Voor het laatst te horen de zo bekende stoomfluit als laatste groet, ook in ons dorp liepen emoties hoog op en minder vleiende vocabulaire uitdrukkingen te horen die beter niet aan papier toe te vertrouwen zijn. Hoe zou ons dorp er uit hebben gezien als deze spoorlijn niet was opgeheven, misschien wel een bekende agglomeratie geworden aan een belangrijke noord-zuid verbinding, maar wie kan er in de toekomst zien, niets is zeker, of niet dan……… maar toch, station, spoorlijn aan de westkant van de dorpsstraat verdwenen eveneens de trein “Bello”.
Mensen van een generatie voor ons….. het deed pijn, geslachten na hun spreken spijtbetuigingen over het verdwijnen van onze spoorverbinding. Alleen de Stationsstraat verwijst nog naar dit roemrijke verleden.

Toch zijn er mensen die een boterham menen te kunnen verdienen aan het openbaar vervoer in het buitengebied van ons gewest. Ondanks crisis en onrust in omliggende landen wist de heer A.H. Hardon van uit zijn woonplaats Deventer een personenvervoer te openen naar Ommen.
Zijn buslijn in de regio werd blij onthaald als redder in nood, om ons platte land uit dreigend isolement te halen. Voornoemde ondernemer had deze situatie zien aankomen daarom gelukkig een concessie aangevraagd en verkregen voor personen vervoer.
Met enthousiasme wist hij op deze 14e Mei in het jaar 1935 zijn onderneming te presenteren aan het gelukkige publiek.

Opgewacht met cadeaus en bloemen werd een groots onthaal georganiseerd, muziekkorpsen uit omliggende plaatsen lieten zich niet onbetuigd, zo waar een ware zegetocht van 42km door het Sallandse gereden met acht bussen.
Ook in Lemelerveld groots onthaal voor deze ondernemer verwoord door burgemeester Ynzonides. Ook hier de presentatie opgewacht met bloemen en kransen van bloeiende brem die langs de spoorbaan in het voorjaar voor een lint gele pracht zorgde, ook in latere jaren.
De bevolking van Lemele zorgde voor een groots onthaal, ook hier een afvaardiging van bewoners die het laatste traject naar Ommen opfleurden.

Bij de overweg in Ommen kon men de laatste trein naar Deventer met niet te noemen gevoelens van afscheid zien vertrekken.
In de jaren direct na de oorlog werd dit bedrijf voortgezet door busbedrijf “Salland” dat fungeerde van 1942 tot 1976 als autobusholding van de Nederlandse Spoorwegen.
In de vaak ver achter ons liggende jaren werden door ons bijzonderheden op papier gezet aangaande het dorp zonder altijd naam van dagblad of ander nieuwsvoorziening te vermelden.
Door vergeelde aantekeningen hopen wij het leven van toen tot leven te roepen, tijd van Bello. Hardon, “Salland” beton en stoplicht. Het dorp van u en ons, dat er toe doet.
De O.L.D.O. spoorlijn, de trots en hoop van onze lage landen vervangen door een betonbaan met verkeerslichten……… Lemelerveld Noord en Zuid dat wel!!!

 

i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld.
H.Huisman
Maart 2019

Foto's 5
Autobusdienst “Hardon”
Autobusdienst “Hardon”
Autobusdienst “Hardon” - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Autobusdienst “Hardon” - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: