Plannen fietssnelroute richting Zwolle vorderen

DALFSEN – ANKUM – De fietssnelroute richting Zwolle gaat er komen. Vanaf  Dalfsen gaat de route via Ankum richting het Vechterweerd en vervolgt gedeeltelijk dan de zuidelijke Vechtdijk naar Zwolle, gericht op scholen en bedrijven aan de zuidkant en het centrum van Zwolle.

Ook aan de noordkant van de Vecht wordt de route voortgezet, gericht op scholen en bedrijven die zich in Zwolle Noord hebben gevestigd.  Het ontwerp is akkoord bevonden.

Nu zal het nog afgestemd gaan worden met aanwonenden en agrariërs, die wel hun percelen moeten kunnen bereiken. In het najaar kan het plan dan mogelijk definitief worden afgerond.  De weg zal worden geasfalteerd voor een beter en comfortabeler gebruik en deels onttrokken worden aan het overige verkeer. Op andere plaatsen heeft de fietser voorrang.

De Zuidelijke Vechtdijk zal niet direct de gewenste aanpassingen krijgen omdat het waterschap hier mogelijk moet werken aan een dijkverhoging. De aanpassingen zullen dan gelijktijdig worden meegenomen. Wel is de Zuidelijke Vechtdijk inmiddels gesloten voor overig verkeer, alleen voor de bereikbaarheid van aanliggende gronden is de toeging voor landbouwverkeer nog moegelijk.

Zwolle is straks sneller per fiets dan per auto bereikbaar.

WvdV

Artikel delen: