PvdA krijgt provinciale verantwoordelijkheid, GroenLinks en FvD vangen bot

PvdA krijgt provinciale verantwoordelijkheid, GroenLinks en FvD vangen bot

OVERIJSSEL – GroenLinks en Forum voor Democratie vallen buiten de provinciale boot. De PvdA, het CDA, de VVD, ChristenUnie en de SGP moeten samen een nieuw Overijssels provinciebestuur gaan vormen.

 

Dat advies komt van informateur Bart Krol. Volgens hem vertegenwoordigt een coalitie van deze vijf partijen ‘een breed draagvlak met breed vertrouwen in de Staten.’ PvdA-fractievoorzitter Annemieke Wissink is blij met het advies. “Ik ben ervan overtuigd dat we met deze vijf partijen een zelfverzekerde en voortvarende coalitie kunnen vormen. Binnen die coalitie zal de PvdA de linkerflank vormen. Dus is het voor ons nu zaak om stevig te onderhandelen om onze wensen in een akkoord verankerd te krijgen. Betaalbare woningen, goed werk en fatsoenlijk openbaar vervoer, daar draait het voor ons om.”

In een reactie liet secretaris van het gewestelijk PvdA-bestuur Leander Broere het volgende weten: “We doen weer mee. En we gaan ons best doen voor de mensen in onze provincie. Niet vanuit de oppositie, maar aan de knoppen. Natuurlijk moeten we het onderhandelingsresultaat nog afwachten, maar ik heb vertrouwen in onze onderhandelaars én in de andere partijen dat deze samenwerking tot een goed verhaal voor Overijssel gaat leiden.”

Het eerste coalitievoorstel werd half april gedaan door toenmalig informateur Geert Jansen en was voor de PvdA reden om bakzeil te halen. De partij zag er namelijk geen heil in om met het Forum voor Democratie samen te werken. Om de wensen te inventariseren sprak Bart Krol opnieuw met alle fractievoorzitters en vervolgens begon het wikken en wegen over welke combinaties er eventueel mogelijk zouden zijn. Krol ontdekte al snel dat de combinaties met het Forum voor Democratie niet haalbaar bleken. Dat gold ook voor het inpassen van GroenLinks. “Combinaties met GroenLinks zijn niet vanzelfsprekend en in mindere mate haalbaar”, aldus de informateur.

De voorgestelde coalitie heeft 25 van de 47 zetels in de Staten. “De PvdA gaat voor een provinciebestuur op basis van solidariteit, respect, emancipatie en sociale acceptatie”, aldus Wissink. “We zien veel van die waarden terug bij de andere partijen. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat we tot een mooi akkoord zullen komen. We gaan snel spijkers met koppen slaan zodat we onze achterban een mooi akkoord kunnen presenteren. Wat ons betreft gaan we snel aan de slag!”

Het CDA, de VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten in hun visie op de maatschappelijke opgaven en het te voeren beleid. Onderwerpen waarover nader van gedachten moet worden gewisseld zijn onder meer bereikbaarheid, OV en cultuur.

Forum voor Democatie en GroenLinks voelen zich ‘in het pak genaaid’. Zo vroeg fractievoorzitter Almekinders van het Forum voor Democratie zich hardop af of de informateur wel de wil had gehad om met een uitkomst te komen waarin het Forum een rol van enige betekenis zou hebben gespeeld. Krol antwoordde dat een informateur alleen verslag uitbrengt van de gesprekken en dat de waarheid weliswaar een harde waarheid kan zijn “maar wel de waarheid.” GroenLinks liet het bij een verklaring op de provinciale website van de partij: ‘Wij vinden het ongelofelijk dat wij als één van de winnaars worden uitgesloten. Hiermee wordt pijnlijk zichtbaar dat in Overijssel de kiezer niet serieus wordt genomen.’

Het Provinciehuis in Zwolle (foto: Provincie Overijssel)

Foto 1
Artikel delen: