Voorstel voor JOP op Heidepark

LEMELERVELD – Het voorstel wordt 27 mei 2019 in de gemeenteraad behandeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw voorstel gemaakt over de keuze voor een locatie van de Jeugdontmoetingsplek (JOP) in Lemelerveld. Daarbij is gekeken naar de voor- en nadelen van de verschillende locaties.

Op basis daarvan stelt het college voor de locatie Heidepark voor een tijdelijke periode van 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2021 aan de wijzen. Het voorstel wordt maandag 27 mei 2019 in de gemeenteraad behandeld.

Al lange tijd wordt gesproken over de mogelijkheid van een Jeugdontmoetingsplek (JOP) in Lemelerveld. In de vergadering van de raadscommissie  op 13 mei is gesproken over drie mogelijke locaties voor de JOP. De drie locaties zijn het Kroonplein, de kruising Hoenderweg/Vilstersedijk en sportpark Heidepark. De commissievergadering leverde geen eenduidige uitkomst op voor wat betreft de keuze van de locatie.

Als reactie op de commissievergadering heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuw voorstel gemaakt. Daarbij is gekeken naar de voor- en nadelen van de drie verschillende locaties. Een belangrijk aspect hierbij is de nabijheid van aanwonenden. Op basis van de voor- en nadelen stelt het college voor de locatie Heidepark aan de wijzen als JOP voor de periode 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2021. Na een jaar wordt de JOP geëvalueerd waarbij wordt  gekeken naar het gebruik en eventuele overlast. Deze evaluatie vindt plaats in samenwerking met de jongeren, de omgeving, de politie en het jeugd- en jongerenwerk (SAAM Welzijn).

Artikel delen: